Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 57


7 Tikkamäen Palvelut Oy:n tilinpäätös 2020

Tikkamäen Palvelut Oy:n tilinpäätös 2020 ja yhtiökokous

1072/00.04.02/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 57

 

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4503

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä, ja evästää tätä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin. Evästyksenä kirjattiin, että nykyiset henkilöt jatkavat.

Merkittiin pöytäkirjaan että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela ja Vuokko Väistö eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn esteellisinä (yhteisöjäävi), ja heidän etäyhteytensä katkaistiin asian käsittelyn ajaksi.

 

Selostus Koronaepidemia vaikutti merkittävästi Tikkamäen Palvelut Oy:n toimintaan vuonna 2020. Kolmesta liiketoiminnan tukijalasta epidemia aiheutti kahdelle isoa tuottojen laskua. Potilaiden ja vierailijoiden tulo sairaalaan vähensi P1 pysäköintitalon käyttöastetta, ja henkilökunnan siirtyminen etätyöhön vähensi käyttöastetta P2:ssa, jonka kannattavuus on aikaisemminkin ollut heikko. Lisäksi J2 peruskorjauksen valmistuminen näkyi P2 pysäköinnin vähenemisenä. Yhtiö esitti henkilökunnan pysäköintimaksuihin korotusta, mutta konserniohjauksen myötä siitä luovuttiin emon yt-toimenpiteiden henkilökuntaan kohdistuvien vaikutusten myötä. Pysäköintitoiminnan liikevaihto oli tilivuonna noin 790.000 euroa, missä laskua edellisvuotisesta runsas viidennes, ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja noin 60.000 euroa tappiollinen.

 

 Kahvilatoiminnat kärsivät niin ikään epidemian aiheuttamasta ihmisvirran vähenemisestä Tikkamäellä. Lisäksi kahvila joutui siirtymään loppuvuonna sairaalan pääsisääkäynnin alueella alkaneiden maansiirtotöiden ja sen  alimpien kerroksen saneerauksen alta. Väistötilat sijaitsevat L-talon alakerrassa, jonne on vaikeampi löytää. Kahvilan henkilökuntaa jouduttiin kesän aikana lomauttamaan. Kahvilan liikevaihto romahti lähes  kolmannekseen edellisestä vuodesta ollen noin 276.000 euroa, ja toiminta oli runsaat 70.000 euroa tappiollinen. Yhtiö sai noin 18.000 euroa korona-avustusta Keha-keskukselta asiakastilojen suljettuna olemisesta johtuen.

 

 Myös kolmannen liiketoimintaosan (M-talon vuokraus) tuotot laskivat  emon edellyttäessä yt-toimenpiteidensä mukaista kulujen alentamista ostoissaan. M-talon huoltokulujen lasku kompensoi hieman tilannetta.

 

 Yhtiön liikevaihdon ja M-talon tuottojen yhteismäärä tippui noin 23 %:lla vuodesta 2019. Kuluja onnistuttiin myös laskemaan lähes 50 %:lla, mutta poistojen ja korkokustannusten määrä, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa,  pysyi ennallaan ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli lähes 150.000 euroa tappiollinen. Haasteellisesta vuodesta huolimatta yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

 

Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikaudelta kirjattiin 92,53 euron tappio. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä pitkäaikaista velkaa 25,6 miljoonaa euroa.

 

Yhtymävaltuuston asettamat tavoitteet yhtiölle olivat 10 %:n osingon maksaminen ja yhtiön liiketoimintasuunnitelman päivittäminen kahvioliiketoiminnan osalta huomioiden E-siiven saneerauksen aikaiset muutokset. Osingon maksusta luopuminen on käsillä olevassa tilanteessa hyväksyttävää. Liiketoimintasuunnitelman päivitys jäi epävarmuustekijöiden saavuttamatta, ja se pyritään saamaan valmiiksi kevääseen 2021 mennessä.

 

Hallitus toteaa toimintakertomuksessa arvioineen virusepidemian vaikutuksia yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan. Kahvilapalvelujen ja pysäköintitoiminnan kysyntä on heikentynyt olennaisesti, josta edellä kerrottu tarkemmin. Yhtiö ryhtyi sopeuttamistoimenpiteisiin epidemian negatiivisten taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi, mikä on todettavissa mm. kulujen pienentymisestä. Epidemian vaikutuksia on vaikea vielä kokonaan arvioida sen jatkuessa edelleen, ja tilanteen kehittymistä seurataan.

 

 Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella:

 

 varsinainen jäsen   varajäsen

 Juhani Meriläinen, pj.   Ari Tielinen

 Mika Kuusela, vpj.   Heikki Svensk

 Maija Riikonen   Minna Pakarinen

 Vuokko Väistö   Pekka Huikuri

 Ismo Rouvinen   Juha Tornberg

 

 Toimitusjohtajana on toiminut Jukka Masalin.

 

 Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus ei ole vielä kutsunut yhtiökokousta koolle.