Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 60Siun työterveys Oy:n tilinpäätös 2020 ja yhtiökokous

1040/00.04.01/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 60

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4500

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä, ja evästää tätä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin. Evästyksenä kirjattiin, että nykyinen hallituksen jäsen jatkaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Ketonen, Mauri Tolvanen ja Ilkka Naukkarinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

Selostus Vuosi 2020 oli Siun työterveys oy:n toinen varsinainen toimintavuosi. Siun sote omistaa yhtiön 100 %:sesti. Yhtiö toimii inhouse-periaatteella tarjoten palveluja omistajalle sekä tämän jäsenkunnille Lieksaa lukuun ottamatta. Yhtiö vastaa lisäksi omistajakuntien vastuulla olevasta terveydenhuoltolain 18 §:n mukaisesta työterveyshuollon järjestämisestä pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön toimialana on tuottaa työterveyshuollon ja muita terveydenhuollon palveluja sekä harjoittaa henkilöstövuokrausta. Viime mainittu lisättiin yhtiöjärjestykseen tarkoituksena pystyä yhtiönä tarjoamaan henkilöstöä esim. emon korona-ajan henkilöstötarpeisiin.

 

 Kertomusvuotta sävyttivät edellisen vuoden tappiollinen tulos, omistajan edellyttämät säästötoimenpiteet ja koronapandemia. Vuoden alussa päätettiin sulkea kolme toimipistettä maakunnasta ja emon yt-toimenpiteiden jälkeen yhtiössä aloitettiin yt-neuvottelut, joilla haettiin reilun 0,5 miljoonan euron säästötavoitetta. Neuvottelujen tuloksena luovuttiin mm. Tikkamäen toimipisteestä ja Joensuun keskustan palvelut keskitettiin Siilaisille. Yt-neuvottelun loppuessa koronaepidemia romahdutti yhtiön palvelujen kysynnän hyvin nopeasti, ja edessä olivat uudet yt-neuvottelut tuotannollistaloudellisilla syillä. Lomaukset aloitettiin toukokuussa ja samalla vähennettiin ostopalveluja kulujen alentamiseksi.

 

 Palvelujen kysyntä lähti piristymään epidemian hellittäessä alkusyksystä ja lomautuksia päästiin purkamaan asteittain. Koronaepidemian takia kaikkia yt-neuvotteluissa sovittuja toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan. Hoitajavaihtuvuus oli loppuvuonna suurta ja rekrytointi joihinkin toimipisteisiin on ollut vaikeaa kaikissa ammattiryhmissä. Lääkärivajetta on pystytty paikkaamaan etävastaanotoilla, joka epidemian aikana käynnistyi omankin henkilöstön osalta Kelan käytäntöjen tukiessa muutosta. Yhtiön asiakaskunnassa on ollut runsaasti vaihtuvuutta, henkilöasiakasmäärä on laskenut, mutta yritysasiakkaiden määrä on noussut.

 

 Yhtiön liikevaihto oli tilivuonna noin 6,7 miljoonaa euroa, missä laskua pitkälti koronaepidemian takia edellisvuotisesta 17,3 %. Aktiivisilla toimenpiteillä kuluja pystyttiin leikkaamaan ja mm. henkilöstökulut laskivat noin 10 %. Tilikauden tulos muodostui loppuvuoden myynnin piristymisen ja kulujen hallinnan myötä vielä syksyllä ennakoitua paremmaksi, mutta oli kuitenkin 64.494,76 euroa alijäämäinen. Oma pääoma säilyi lähes vuoden takaisella tasolla ollen noin 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa.

 

 Yhtiön johtava työterveyslääkäri sanoutui irti vuoden vaihteessa. Tehtävää on hoidettu sen jälkeen sijaisjärjestelyin ja uuden henkilön rekrytointi on käynnissä. Koronarokotusten viivästyminen voi vaikuttaa yhtiön palvelujen kysyntään vielä tänä vuonna ja asiakasyritysten koronasta johtuvat taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Hankintalain siirtymäaika ulosmyynnin rajaamisesta päättyy vuoden 2021 lopussa, minkä seurauksena yhtiön on tehtävä kuluvan vuoden aikana rajauksia outhouse-myyntiin. Tämä voi johtaa toimipisteverkoston uudelleen tarkasteluun ja asiakkuuksien määrän vähenemiseen. Mahdollisuus uusien asiakkuuksien saamisen inhouse-yhtiölle on rajallista. Kilpailu alalla on kovaa ja suurten toimijoiden palvelut ovat teknologisesti edistyneempiä. Myös kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä kiristyy koko ajan. Mahdollinen hyvinvointialue- ja sote-lainsäädännön muutos voi tuoda muutostarpeita työterveyshuollon toimintatapaan.

 

 Yhtiön hallitukseen ovat ajalla 1.1. - 13.5.2020 kuuluneet:

 

 Naukkarinen Ilkka  pj

 Hiltunen Pia  vpj

 Kaipiainen Sirpa  jäsen

 Kauppinen Marja  jäsen

 Ketonen Matti  jäsen

 Korhonen Pasi   jäsen

Miettinen Asko  jäsen

 

 ajalla 14.5. - 28.12.2020

 

 Naukkarinen Ilkka  pj

 Hiltunen Pia  vpj

 Kaipiainen Sirpa  jäsen

 Kauppinen Marja  jäsen

 Korhonen Pasi   jäsen

 Miettinen Asko  jäsen

 Tolvanen Mauri  jäsen

 

 ajalla 29.12. - 31.12.2020

 

 Naukkarinen Ilkka  pj

 Aalto Heli   jäsen

 Kaipiainen Sirpa  jäsen

 Kauppinen Marja  jäsen

 Korhonen Pasi   jäsen

 Miettinen Asko  jäsen

 Tolvanen Mauri  jäsen

 

 Toimitusjohtajana on toiminut Anne Kosonen. Hallitus ei ole kutsunut vielä yhtiökokousta koolle.