Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 61Meidän IT ja talous Oy:n tilinpäätös 2020 ja yhtiökokous

1039/00.04.01/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 61

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4500

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä, ja evästää tätä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin. Evästyksenä kirjattiin, että nykyinen hallituksen jäsen jatkaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

Selostus Meidän IT ja talous Oy (Meita) on Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntatoimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille tuottava yritys.               Yhtiö perustettiin 3.10.2018, ja perustajina olivat liikkeenluovutuksen Meitalle tehneet Saimaan talous- ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Em. yhtiöt purettiin vuoden 2019 lopulla ja omistukset siirtyivät näiden omistajille sovittujen osakevaihtojen mukaisesti. Siun sote omistaa yhtiöstä 18,3 %. Suurin osakkeen omistaja on Eksote, ja muita suurempia omistajia ovat lisäksi Joensuun, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit. Etelä-Karjalan kuntatoimijat järjestelivät tilivuonna omistuksia osakassopimuksen hengen mukaisesti.

 

 Vuonna 2020 jatkettiin ensimmäisellä tilikaudella alkanutta toimintojen yhtenäistämistä. Tilikauden toimintaan vaikutti Covid19 pandemia, joka näkyi sekä yhtiön palvelutuotannossa että johti henkilöstön siirtymiseen pääosin etätyöhön. Asiakkaiden etäkäyttöpalveluiden sekä sekä etätyössä tarvittavien laitteiden kysyntä kasvoi merkittävästi ja asiakkaiden toimeenpannuista lomautuksista ja korona-avustuksista seuranneet maksatukset lisäsivät tahe-palvelujen tehtäviä. Kertomusvuonna otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollisti mm. asiakkaiden laskutusprosessien yhtenäistämisen. Lisäksi suunniteltiin ja jalkautettiin yhtenäinen asiakkuuksien hoitomalli, asiakassopimukset ja palvelukuvaukset uudistettiin ja yhtiössä otettiin käyttöön yhtenäinen palkkausmalli. Etätyön lisääntyminen on tuonut uusia haasteita tietoturvan ja tietosuojan saralla niin yhtiölle itselleen kuin asiakkaille.

 

 Tilikauden liikevaihto oli noin 51 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 1,0 %. Liikevaihdosta IT-palvelut muodostavat noin puolet, järjestelmäpalvelut lähes neljänneksen sekä taloushallinnon ja  henkilöstöhallinnon palvelut yhteensä myös lähes neljänneksen. Projektipalvelujen osuus oli 3 %, ja niillä toteutettiin kaikkiaan yli 40 asiakas- ja käyttöönottoprojektia. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 431 työntekijää, jossa kasvua runsas 20 henkeä. Henkilöstömäärän kasvun taustalla ovat uudet asiakkaat ja palvelut. Henkilöstöä on siirtynyt liikkeenluovutuksilla asiakkuuksien yhteydessä.

 

 Yhtiön tavoitteena on edelleen laajentaa palveluita kuntasektorin toimijoiden keskuudessa. Etelä-Savon kuntatoimijoiden kiinnostus omistajiksi ja asiakkaiksi tuloon on ollut perustamisajankohdan kiinnostukseen verrattuna vaisumpaa. Toteutuessaan hyvinvointialueuudistus voi vaikuttaa toiminnan laajentumiseen uusien asiakkuuksien tai palvelujen laajenemisen kautta. Käynnissä on myös useita tulevien hyvinvointialueiden yhteistyöhankkeita, jotka voivat vaikuttaa yhtiön palvelujen käyttöön. Meita on tehnyt tilikauden päättymisen jälkeen ostotarjouksen Efetta Oy:n osakekannasta, joka toteutuessaan johtaisi tämän tuloon Meitan tytäryhtiöksi.

 

 Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät asiakkaiden projektiluontoiseen toimintaan, asiakkaiden tehokkuustavoitteisiin julkisen talouden kiristyessä, palvelujen jatkuvuuden ja tietotruvallisuuden varmistamiseen sekä osaavan henkilökunnan riittävyyteen ja saatavuuteen.

 

 Tilikauden 2020 muodostui voittoa 130.907,32 euroa. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan yhtiölle mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen. Hallitus esittää, että yhtiön tulos merkitään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste oli 34,8 %.

 

 Siun soten nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja hänen varahenkilönään tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpenius. Naukkarinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Salli Kortelainen.

 

 Hallitus ei ole vielä kutsunut yhtiökokousta koolle.