Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 62


12 Efetta tilinpäätös 2020

Efetta Oy:n tilinpäätös 2020 ja yhtiökokous

1038/00.04.02/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 62

 

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4500

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä, ja evästää tätä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin. Evästyksenä kirjattiin, että nykyinen hallituksen jäsen jatkaa.

Merkittiin, että Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

Selostus Efetta Oy on Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntatoimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja tuottava yritys. Yritys perustettiin rinnan Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) kanssa, ja se tuottaa em. palveluja lähinnä omistajiensa markkinoilla toimiville tytär- ym. yhteisöille. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan omana tuotantona, mutta ict-palvelut on ostettu pääasiassa alihankintana Meitalta. Siun sote omistaa yhtiöstä 18,0 %. Suurin omistaja on Eksote ja muita suurimpia omistajia ovat Joensuun, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit.

 

 Vuosi 2020 oli yhtiön toinen toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,4  miljoonaa euroa, jossa laskua edellisestä tilikaudesta 6,3 %. Tilikaudelta muodostui tappiota 230.429,78 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Oman pääoman määrä aleni tilivuonna selvästi. Hallitus toteaa toimintakertomuksessa, että jos tilannetta ei saada korjatuksi on mahdollisuus siihen, että yhtiö menettää oman pääomansa ensi vuoden aikana. Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin kolmetoista henkilöä.

 

 Osakassopimuksen mukaan voitto käytetään seitsemän (7) vuoden ajan ensisijaisesti yhtiön toiminnan kehittämiseen, minkä jälkeen yhtiö voi jakaa osinkoa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, ja omavaraisuusaste on 32,6 %.

 

 Efetta Oy:n hallituksessa on toiminut Siun soten nimeämänä jäsenenä hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja hänen varahenkilönään tukipalvelujohtaja Eeva-Maria Varpenius. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kari Alvila.

 

 Hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle 16.4.2021 klo 10.