Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 64


14 Allekirjoitettu tilinpäätös 2020

Islab liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2020 ja yhtymäkokous

1071/00.04.01/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 64

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4500

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus nimeää kolme yhtymäkokousedustajaa, ja evästää näitä.

 

 

Päätös Yhtymähallitus nimesi yhtymäkokousedustajaksi valtuuston puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä. Evästyksenä kirjattiin, että johtokunnan jäsen jatkaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Naukkarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

 

Selostus Vuosi 2020 oli Islabin kolmastoista toimintavuosi. Ylä-Savon sote hyväksyttiin Islabin jäseneksi syksyllä 2019 ja muutos tuli voimaan vuoden 2020 alusta uuden perussopimuksen myötä. Perussopimuksessa jäsenet jaetaan perustajayhteisöihin ja muihin yhteisöihin. Islab-konserni muodostuu emoyhtiöstä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymästä ja vuonna 2019 toimintansa aloittaneesta  tytäryhtiö IslabVerkko Oy:stä, jonka Islab omistaa 100 %. IslabVerkko myy palveluja lähinnä kilpailluilla markinnoilla toimiville terveyspalvelujen tuottajille.

 

 Lähtökohdat vuodelle 2020 olivat haasteelliset. Asiakkaat supistivat taloudellisten haasteiden takia vuonna 2019 palvelukysyntää, mikä johti diagnostiikan karsimiseen ja liikevaihdon alenemiseen, ja vuosi oli tappiollinen. Alkuvuonna 2020 tilanne heikkeni edelleen, ja liikevaihdon  lasku jatkui. Islabin johto käynnisti alkuvuodesta tuottavuusohjelman laatimisen tilanteen korjaamiseksi niin, että talous olisi lievästi ylijäämäinen vuoden 2022 lopussa. Säästötavoitteeksi arvioitiin noin 1,6 miljoonaa euroa ja Islabissa aloitettiin touko-kesäkuussa yt-menettelyt.

 

 Koronaepidemian puhjettua tuottavuusohjelman laatiminen jouduttiin keskeyttämään ja koronanäytteiden tutkimukset alkoivat. Sairaaloiden toimintaa supistettiin epidemian alettua, mutta se palautui kesällä lähes normaaliin koronan ensimmäisen aallon helpottaessa. Toisen vaiheen alkaessa testaukset lisääntyivät räjähdysmäisesti, ja kuukausittaisten covid-tutkimusten määrä yli kolminkertaistui. Volyymin voimakas kasvu alensi tutkimusten yksikköhintaa, ja Islab alensi takautuvasti tutkimusten hintaa kaikille asiakkaille. Loppuvuoden tutkimusmäärät olivat kuitenkin siinä määrin suuria, että vuodesta 2020 muodostui lopulta selvästi ylijäämäinen, liikevaihto kasvoi noin 20 %. Loppuvuodesta hankittiin lisää koronanäytteiden analysaattoreita, jotta kasvavasta näytteiden analysoinnista voitiin suoritua. Uusi kapasitettii tuli käyttöön vaiheittain.

 

Koronatutkimuksista huolimatta vuonna 2020 tuotettujen suoritteiden kokonaismäärä väheni lähes 7 % edellisvuotisesta. Näytteenoton suoritteet vähenivät kertomusvuonna 12 % ja analytiikan suoritteet noin 6 % niin Islabissa kuin konsernissa. Hoito- ja tutkimuskäytäntöjen muutokset ovat vähentäneet ns. INR-tutkimuksia (antikoagulanttihoidot/Marevan) vuositasolla lähes 20 %. Islabin henkilöstömäärä oli tilinpäätöshetkellä 576, jossa vähennystä 11 henkeä vuoden takaisesta.

 

Islabin tilikauden ylijäämä oli noin 6,4 miljoonaa euroa, josta johtokunta esittää tehtäväksi digitalisaatiota ja tuottavuutta edistäviin hankkeisiin varauksia 3,8 miljoonalla eurolla. Varausten ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä on runsaat 2,8 miljoonaa euroa, jota johtokunta esittää tuloutettavaksi kuntayhtymän jäsenille jäsenosuuksien suhteessa.

Islab-konsernin ylijäämä oli noin 2,9 miljoonaa euroa. IslabVerkko teki noin 57 tuhatta euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Islabin ja IslabVerkon välillä on tehty kustannustenjakosopimus, jonka perusteella tuotannon kulut jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti osapuolten kesken. Konsernilla ei ole pitkäaikasta velkaa.

 

Islabissa on arvioitu, että kuntayhtymän jäsenten tarvitseman perusanalytiikan kysynnän pudotus tulee aiheuttamaan vakavia taloudellisia haasteita Islabin toiminnalle taloussuunnitelukaudella. Vaikka liiketoiminnan tulosnäkymät ovat pandemiasta johtuen tällä hetkellä hyvät, Islabin tulee varautua muuttuneeseen ja yhä muuttuvaan toimintaympäristöön. Pandemian rauhoittuessa omistajat tulevat jatkamaan sopeuttamistoimiaa, joiden odotetaan olevan entistä suuremmat pandemian aiheuttamista kustannuksista ja muun tuotannon supistuksista johtuen. Eduskunnassa olevien hyvinvointialue- ja sote-lakiesitysten vaikutuksesta Islabin toimintaan on käynnistetty selvitys.

 

Yhtymähallituksen nimeämänä ISLABin johtokunnan jäsenenä on toiminut

 hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja hänen varahenkilönään palvelupäällikkö Juha Mustonen. Johtokuntaan on kuulunut Pohjois-Karjalasta lisäksi Kontiolahden kunnanjohtaja Jere Penttilä, varahenkilönään Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jan Tollet.

 

 Johtokunta on päättänyt yhtymäkokouksen ajankohdaksi perjantain  30.4.2021 klo 10. Yhtymäkokouksen asialistalla ovat:

 

 ?     2020 tilinpäätöksen ja tuloksen käsittely

?         2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen ja saattaminen käsiteltäväksi johtokunnalle

?         2020 tilintarkastuskertomus

?         2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuullisille

?         peruspääoman korosta päättäminen

?         sidonnaisuudet

?         luottamushenkilöiden palkkiot (mikäli ei ole päätetty ed. syksynä)

?         muut esille tulevat yhtymäkokouksen asi

 

Perussopimuksen mukaan omistajat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa.