Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 65Sakupe Oy:n tilinpäätös 2020 ja yhtiökokous

1037/00.04.02/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 65

 

 

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4503

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Sakupe Oy:n tilinpäätöksen sekä esittelytekstissä mainitun hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinnan.

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi. Hallituksen jäseneksi on nimetty 30.3.2021 yhtiökokouksessa Johanna Bjerregård Madsen, yhtiöjärjestyksen mukaan varajäseniä ei nimetä.

 

 

Selostus Sakupe Oy tuottaa kokonaisvaltaista tekstiilihuoltopalvelua yhteisö- ja yritysasiakkailleen periaatteella. Yhtiöllä on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Joensuussa, toimintaa on kaikkiaan viiden maakunnan alueella. Yhtiö avasi loppukesästä uuden tuotantolaitoksen Joensuussa.

 

Vuosi 2020 oli sote-sektoria palvelevalle pesulalle haasteellinen. Koronapandemian saavuttaessa Itä-Suomen, suurimmat sairaala-asiakkaat sopeuttivat toimintansa pikavauhtia uuteen tilanteeseen ja keskittivät voimavaransa välttämättömimpiin toimintoihin. Pesulatuotteiden kysyntä muuttui nopeasti, ja tarpeeseen vastattiin lisäämällä suojavaatteiden ja siivoustekstiilien määrää ja kiertonopeutta, samaan aikaan kun liina- ja potilasvaatteiden kysyntä väheni. Omistaja-asiakkaiden toimintakyvyn turvaaminen asetettiin tärkeysjärjestyksessä ykköspaikalle. Kesällä epidemia hellitti hieman otettaan, ja kun toinen aalto alkoi, sairaaloiden toimintatapa oli erilainen. Tämä merkitsi Sakupen perustehtävän kannalta paluuta normaalimpaan toimintaan.

 

Yhtiön liikevaihto oli kertomusvuonna noin 23,8 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuotisesta 4,7 %. Tuoteryhmistä eniten kasvoivat epidemiasta johtuen työvaatteiden ja siivoustekstiilien liikevaihto. Muissa tuoteryhmissä liikevaihto pieneni. Julkisomisteisten asiakkaiden liikevaihto kasvoi ja yksityiselle sektorille toimitettujen palvelujen liikevaihto väheni. Toimintakulujen ja poistojen yhteenlaskettu kasvu oli noin 10 %, missä mukana vanhojen koneiden ja laitteiden arvonalentumista.

 

Tilikaudelta muodostui voittoa 21.518,06 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan edellisten vuosien voittovaroihin. Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä on noin 7 miljoonaa euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 243 henkilöä.

 

Sakupe kuuluu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniin. Yhtiökokous 9.8.2028 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000 yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. Osakkeita voidaan tarjota merkittäväksi kunnille, kuntayhtymille, maakunnille ja julkisomisteisille yhteisöille, jotka haluavat tulla Sakupe Oy:n omistajiksi ja ostaa palveluja yhtiöltä. Hallitus on myöhemmin päättänyt kohdentaa merkintäoikeudesta 500 osaketta PSSHP:lle tai tämän sijaan tulevalle ja enintään 500 osaketta muille julkisomisteisille yhteisöille. Osakkeiden merkintä on tehtävä 31.12.2021 mennessä. Vuonna 2020 yhtiön osakkeita merkitsi kymmenen uutta osakasta, ja osakkeiden määrä oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 38.163 kpl. Siun sote omistaa 3.660 Sakupen osaketta, mikä vastaa 9,59 % osakepääomasta.

 

Sakupen omistajat ja hallitus ovat päättäneet yhtiön strategian lähtökohdaksi sidosyksikköaseman säilyttämisen omistajiin nähden. Vuoden 2021 osalta yhtiö ennakoi huomattavaa muutosta asiakaskunnassa, ja liikevaihdon ennustetaan pienenevän hieman. Tekstiilimallistojen uudistaminen ja uusien omistaja-asiakkaiden mukaan tulo edellyttää merkittäviä tekstiilihankintoja, joka heikentänee kannattavuutta kuluvana vuonna. Lähivuosien investoinnit painottuvat korvausinvestointien lisäksi automaattisiin vaatejakelujärjestelmiin, asiakaskohtaisiin vuokratekstiileihin sekä mahdollisen uuden teknologian hyödyntämiseen. Lähivuosien investointien taso tullee olemaan maltillinen, ja ne on suunniteltu rahoitettavan kassavaroin.

 

Yhtymähallituksen nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen, ja hänen varahenkilönään talousjohtaja Ismo Rouvinen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Antti Tervo.

 

Sakupen yhtiökokous pidetään 30.3.2021. Yhtiökokousedustajana toimii toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenenä jatkaa Johanna Bjerregård Madsen ja hänen varallaan Ismo Rouvinen.