Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 67Selvityspyyntö Siun soten perusterveydenhuollon toiminnasta (ISAVI/1737/2021) -  Itä-Suomen aluehallintovirasto

1090/00.04.01/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 67

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen

 sirpa.kaipiainen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 3162

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Siun soten yhtymähallitus antaa Itä-Suomen Aluehallintovirastolle liitteen mukaisen selvityksen asiassa, ja siihen liittyvät hoitoonpääsyn tiedot.

 

 

Päätös Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että lausuntoon liitetään seuraava lause:

Vastaanottopalveluiden ongelmallisen lääkäritilanteen ratkaisemiseksi ja lääkärien työkuorman pienentämiseksi on perustettu työryhmä, jossa on edustus lääkäriliitosta, Siun soten toimivasta johdosta ja lääkärikunnan edustajina pääluottamusmies ja varapääluottamusmies. Työryhmää täydennetään asian edetessä tarpeen mukaan. Yhtymähallitusta informoidaan työryhmän toiminnasta.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan tämän asian käsittelyn aikana, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja poistui kokouksesta klo 11.41, ja että yhtymähallituksen jäsen Marja Kauppinen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 11.40.

 

 

Selostus Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Siun soten yhtymähallitukselta selvitystä perusterveydenhuollon tilanteesta liittyen sanomalehti Karjalaisen artikkeliin 28.2.2021 koskien Siun soten perusterveydenhuoltoa, lääkäripulaa, hoitoon pääsyn ongelmia ja lääkärien kuormittuneisuutta. Aluehallintovirastossa on myös aiempien valvontojen ja asiakasyhteydenottojen perusteella tullut tietoa perusterveydenhuollon ongelmista.

 

Selvitys pyydetään lähettämään aluehallintovirastoon 9.4.2021 mennessä.

 

Vastaus selvityspyyntöön on oheisena liitteenä. Yhteenvetona todetaan, että perusterveydenhuollon osalta resurssitilanne on jossain määrin hankaloitunut vuosi vuodelta ja rekrytoiminen käynyt haasteellisemmaksi. Tähän vaikuttavat mm. Pohjois-Karjalan sijainti, lääkärien vähentynyt halukkuus terveyskeskustyöhön, terveyskeskustyön kuormituksen lisääntyminen resurssivajeen vuoksi ja ostopalvelulääkärien tarjonnan väheneminen. Toimenpiteitä rekrytoinnin tehostamiseksi ja tilanteen parantamiseksi on tehty ja tehdään edelleen koko ajan.

 

Vaikka lääkäritilanne on vaikeutunut, se ei vielä tähän mennessä ole vaikuttanut merkittävällä tavalla vastaanottopalvelujen saatavuuteen tai reseptien uusimiseen. Pikemminkin hoidon saatavuus mm. toimintamuutosten seurauksena parantunut erityisesti tiimimalliasemilla. Koronapandemia on kuormittanut palvelutuotantoa poikkeuksellisella tavalla aiheuttaen esimerkiksi suuria volyymivaihteluita ja kuormitushuippuja eri työpisteissä. Pandemian torjunta on myös sitonut aika ajoin merkittävässä määrin henkilöstöä erityisesti puhelinpalvelussa, näytteenotossa ja rokotuksissa. Toimintamalleja kuitenkin kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Huomiota kiinnitetään myös työkuorman tasaamiseen ja työssä jaksamisen parantamiseen.