Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.04.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu

7/00.03.00.01/2021

 

 

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen kes- keisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

    

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Esteellisyydet merkitään kun asian käsittely aloitetaan.

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n 2. mom 2.kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tu- loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121 §:n ja Siun sote-kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 4 §:n

 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuus-  

 tolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin

 tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen

 yhteydessä.

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2020 arvioin-

 tikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa

 tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

 

 Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisyydet esille

 kokouspöytäkirjaan.

 

 

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 50

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa