Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Väliaikaisen toimielimen asettaminen

1967/00.04.01/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 99

 

 

Lisätiedot Muutosjohtaja Elina Felin

elina.felin@siunsote.fi

Puh. 013 330 9850

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 Yhtymähallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan neuvottelumuiston 10.5.2021.

2. Esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen Siun soten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan toiminnasta ja taloudesta, seuraavasti:

- Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
- Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut Sirpa Kaipiainen
- Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
- Toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
- Talousjohtaja Ismo Rouvinen
- Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
- Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
- Kehittämisjohtaja Heli Aalto
- Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

Toimielimen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan toimielimen kokoukseen, voi hänen sijaisensa taustaorganisaatiosta osallistua toimielimen kokoukseen asiantuntijajäsenenä. Väliaikainen valmistelutoimielin voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita läsnä- ja puheoikeudella. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta vastaa Siun sote.

Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, kun Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu lakiesitys tulee voimaan.

3. Esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa yhtymähallituksen:

a. Vahvistamaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamispäätöksen toimeenpanolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta) voimaan tultua ja ilmoittamaan päätöksestään valtiovarainministeriölle.

b. Päivittämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa yksittäisten jäsenten osalta perustellusta syystä (kuten viranhaltijan pitkä poissaolo, siirtyminen toiseen tehtävään tai toisen työantajan palvelukseen) huomioiden kuitenkin osapuolten neuvottelussa sovitut periaatteet kokoonpanosta.

c. Täydentämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa ympäristöterveydenhuollon johtajalla, mikäli laki mahdollistaa ympäristöterveydenhuollon siirtymisen hyvinvointialueelle.

4. Esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle poliittisen seurantaryhmän seuraavasti:
-  Syksyllä 2021 nimettävien Siun soten yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot
- Syksyllä 2021 nimettävän pelastuslaitosliikelaitoksen johtokunnan nimeämä edustaja
- Syksyllä 2021 Siun soten valtuustossa edustettuna olevien poliittisten ryhmien nimeämät edustajat: yksi/ryhmä ja heidän varajäsenensä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Pirskanen ja Ilkka Naukkarinen poistuivat kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi), esteellisyys hyväksyttiin. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tässä asiassa johdon assistentti Mika Pesonen.

 

 

Selostus Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lakiesityksen 8 § mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Pykälässä on mainittu ne tahot, joiden on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.

 

Kutsu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista koskevaan neuvotteluun lähetettiin osapuolille 27.4.2021. Neuvottelu pidettiin 10.5.2021 ja siinä saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta ja kokoonpanosta.

 

Neuvottelutuloksen mukaisesti:

 

  1. Siun soten valtuusto asettaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen.

 

  1. Mikäli Siun soten valtuusto tekee asettamispäätöksen ehdollisena ennen toimeenpanolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta) voimaan tuloa, vahvistaa Siun soten hallitus asettamispäätöksen lain voimaan tultua.

 

  1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana Siun soten hallitus voi perustellusta syystä (kuten viranhaltijan pitkä poissaolo, siirtyminen toiseen tehtävään tai toisen työantajan palvelukseen) päivittää väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa yksittäisten jäsenten osalta huomioiden kuitnkin osapuolten neuvottelussa sovitut periaatteet kokoonpanosta.

 

 

  1. Siun soten valtuusto asettaa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle poliittisen seurantaryhmän. Poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta päättää Siun soten valtuusto.

 

  1. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin koostuu Siun soten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan toiminnasta ja taloudesta.

 

  1. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta vastaa Siun sote.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lakiesityksen 8 § mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

 

Lakiesityksen mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Jotta väliaikainen valmistelutoimielin pystyisi aloittamaan toimintansa ja käynnistämään valmistelun mahdollisimman pian lain hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen, on tarkoituksenmukaista pyrkiä asettamaan väliaikainen valmistelutoimielin ennen kesälomakautta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen vahvistetaan ja toimielin aloittaa toimintansa kuitenkin vasta, mikäli laki hyväksytään ja tulee voimaan.

 

Liitteenä allekirjoitettu neuvottelumuistio.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa