Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

241/00.01.02.01/2020

 

 

Yhtymähallitus 28.11.2019 § 193

548/00.01.02.01/2019 

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on asiakirja, joka on vuonna 2010 voimaan tulleen terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan laadittava ja hyväksyttävä kunkin sairaanhoitopiirinkuntien päättävissä elimissä. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain.

 

Aikaisempi järjestämissuunnitelma on perustunut Siun soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän raporttiin. Tarve tämän suunnitelman päivitykseen tuli maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019 ja on nyt Siun soten vastuulla. Järjestämissuunnitelman päivitys on laadittu tässä vaiheessa vuodelle 2020.

 

 

Lisätiedot: Kehittämisjohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

 

Ehdotus Toimitusjohtaja:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liitteenä olevan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä.

 

 Yhtymähallitus valtuuttaa virkakoneiston tekemään järjestämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Esittelijä muutti esitystään niin, yhtymähallitus merkitsee terveydenhuollon järjestämissuunnitelmann tiedoksi ja lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin ennen esityksen tekemistä yhtymävaltuustolle.

 

 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Yhtymähallitus 28.05.2020 § 99

 

 

Lisätiedot Kehittämisjohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja:

 

 Yhtymähallitus merkitsee jäsenkuntien lausunnot tiedokseen, ja esittää että yhtymävaltuusto hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.

Jäsenkuntien lausunnot ja niiden yhteenveto annetaan edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi.  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lausuntopyyntö lähetettiin jäsenkunnille 2.12.2019, ja jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan alkuvuoden 2020 aikana.

 

 Järjestämissuunnitelmassa jäsenkunnat ovat tehneet nostoja, kommentoineet ja arvioineetkin järjestämissuunnitelman sisältöä, joista keskeiset on kuvattu lausuntojen yhteenvedossa. Pääasiassa lausunnoista välittyy myönteinen kuva tavasta, jolla järjestämissuunnitelma kuvaan Siun sote toimintaa vuonna 2020. Huomiota on kiinnitetty siihen, että järjestämissuunnitelma pitää päivittää valtuustokausittain ja tämä tarkoittaa sitä, että Siun soten järjestämissuunnitelma päivitetään vastaamaan valtuustokauden 2021-24 strategiaa ja sitä arvioidaan sekä tehdään tarvittaessa muutoksia vuosittain Siun soten toimintasuunnitelmaan tehtävien tarkennusten yhteydessä. Järjestämissuunnitelmaa ei ole muutettu lausuntojen pohjalta.

 

 

Yhtymävaltuusto 11.06.2020 § 23

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus:

 

 Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja merkitä jäsenkuntien lausunnot ja niiden yhteenvedon tiedokseen.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 101

 

 

Lisätiedot Kehittämisjohtaja Heli Aalto

heli.aalto@siunsote.fi

Puh. 013 330 7908

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa päivitetään liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tulee terveydenhuoltolain mukaan laatia ja hyväksyä valtuustokausittain. Voimassa olevaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämissuunnitelmaan on kuitenkin tarpeen tehdä teknisiä korjauksia ennen uuden järjestämissopimuksen laatimista. Muutostarve kohdistuu erityisesti Nurmeksen yöaikaiseen lääkäripalvelun muutokseen liittyen.  Suunnitelmaa on päivitetty myös muilta osin vastaamaan nykytilannetta, mutta olennaisia sisältömuutoksia ei ole tehty.

 

 Yhtymävaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman § 23/11.6.2020 liitteenä olleet kuntien lausunnot ja niiden yhteenveto eivät ole enää tämän kokouksen pykälän liittei, mutta ne löytyvät em. päätöksen kohdalta.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa