Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Voisiko Siun soten valtuusto "jalkautua" - perussuomalaisten valtuustoryhmä 17.3.2021

1346/00.02.00.03/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 106

 

 

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4503

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen annetaan alla oleva vastaus, ja että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 17.3.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen 'Voisiko Siun soten valtuusto "jalkautua"'. Aloitteen kirjoitti lisäksi alle yksi valtuutettu Sinisten valtuustoryhmästä.

 

 Aloitteessa kiinnitetään huomiota paikallisessa mediassa olleisiin  mielipidekirjoituksiin ja tekstiviesteihin henkilöstön jaksamisesta, ja nostetaan esiin valtuutettujan näkökulmasta kysymys 'Olemmeko ajan tasalla'?

 

 Valtuustoaloitteessa esitetään, että

 

  • valtuutetuille mahdollistettaisiin koronaepidemian taltuttua vuorovaikutteisia tutustumis- ja henkilöstön kuulemistilaisuuksia kuntayhtymän eri toimialueiden yksiköissä paikan päällä
  • tilaisuuksien valmistelusta vastaisi johtoryhmä
  • tilaisuuksiin nähtäisiin hyvänä kutsua myös pää- ja varaluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut
  • kukin valtuustoryhmä saisi halutessaan tehdä kuulemansa ja näkemänsä pohjalta 1 - 3 lisäkysymystä
  • tilaisuuksien kesto olisi enimmillään 2 h
  • ei tarjoilua
  • osallistuminen vapaaehtoista
  • ei kokouspalkkioita, matkakustannukset korvattaisiin ennalta sovituin ehdoin

 

Aloitteen tekijät näkevät tutustumis- ja kuulemistilaisuuksien lisäävän päättäjille käytännön näkemystä, erityisesti henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta, sekä todellista tietoa ja varmuutta tulevaisuudessa tehtäville päätöksille.

--

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Siun soten toimielimet valitaan kuntavaalien 13.6.2021 jälkeen tulevana syksynä. Uusi valtuusto aloittanee toimikautensa syyskuun puoliväliin mennessä, kun kunnat ovat nimenneet edustajansa yhtymävaltuustoon. Yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan niiden toimielinten jäsenet, joiden valintaa se ei ole delegoinut yhtymähallitukselle.

 

Uusien luottamushenkilöiden aloittaminen tehtävässään edellyttää kuntayhtymältä perehdyttämisen järjestämistä, jonka suunnittelu on alkamassa. Luottamushenkilöille joudutaan tekemään laaja perehdyttämiskokonaisuus jo yksin Siun soten laajan toimikentän hahmottamiseksi. Lisäksi perehdyttämistä joudutaan järjestämään Siun soten hallinnon säännösten ympärillä ja mahdollisesti hyvinvointialue- ja sote-järjestämislakien tiimoilta.

 

Nykyisen valtuuston ensimmäisinä vuosina järjestettiin alueellisia teemoitettuja tutustumiskäyntejä kuntayhtymän eri toimipisteisiin keskisellä ja pohjoisella alueella. Koronapandemia kuitenkin katkaisi tämän käytännön ja mm. eteläisen alueen toimintoihin tutustuminen jäi tämän vuoksi toteutumatta. Tutustumisten yhteydessä yksiköiden henkilökunta alusti ko. toiminnasta ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä henkilökunnalle rajallisen aikataulun puitteissa. Vierailujen kuljetukset järjestettiin keskitetysti Tikkamäeltä käsin, mutta alueilla asuvat luottamushenkilöt voivat myös tulla suoraan paikan päälle.

 

Hallintosäännön III osan 11 luvun 3 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus esittää hallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia, kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen ja sen työjärjestyksestä on säädetty tarkemmin ko. hallintosäännön kohdassa, mm. etukäteen toimitettavat kirjalliset kysymykset. Siun soten historian aikana ei ole järjestetty em. kyselytunteja, koska etukäteen esitettyjä kysymyksiä ei ole tehty.

 

Kyselytuntien järjestämisen tarvetta lienee osaltaan vähentänyt valtuuston kokouksia ennen järjestettävät ns. valtuustoinfot, joissa toimitusjohtaja ja johtoryhmäläiset alustavat ajankohtaisista asioista, ja joissa valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

 

Nykyiselle yhtymävaltuustolle ei ole enää suunnitelmissa järjestää perehtymistä. Valtuuston viimeinen kokous on 10.6.2021, ellei tule esiin tarvetta järjestää kokous ennen uutta valtuustoa. Uuden valtuuston ja toimielinten jäsenten perehdyttäminen alkaa syksyllä ja se on perusteltua suunnitella laajempana kokonaisuutena, johon mahdollisesti sisältyy aikaisemman käytännön mukaisesti keskitetysti järjestettäviä tutustumis- tai perehtymisvierailuja Siun soten toimintoihin ja yksiköihin maakunnan alueella. Tutustuminen on selkein järjestää valtuuston kokousten yhteyteen. Perussopimuksen mukaan Siun soten valtuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, mikä mahdollistaa hyvin perehdyttämisen, Siun soten toimintoihin tutustumisen ja niiden yhteydessä myös henkilökunnan tapaamisen. Näin perehdytys saadaan suunnitelmallisesti järjestettyä, ja etukäteen sovittavat kokonaiset päivät ovat oletettavasti koko luottamushenkilöjoukkoa ajatellen helpoin ja tasapuolisin tapa järjestää perehdytys. Tilaisuuksiin on mahdollista kutsua myös ao. luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Perehdytyksen sisällössä voidaan huomioida valtuuston toiveita, kun ne ovat etukäteen tiedossa.

 

Lyhyet, eri puolilla maakuntaa järjestettävät kyselytunti-tyyppiset vierailut kohtelisivat valtuutettuja lähtökohdiltaan eriarvoisesti. Pidemmästä matkasta ei ole tarkoituksenmukaista osallistua muutaman tunnin mittaiseen tilaisuuteen. Myös henkilökunnan työajan käytön kannalta keskitetysti järjestettävä ja esim. ryhmien kiertoon perustuva tutustuminen on useimmiten helpompi järjestää, kuin satunnaiset ja pienemmän luottamushenkilöjoukon saavuttavat tilaisuudet. Myös luottamushenkilöille annettavan informaation sisältö saadaan näin mahdollisimman yhtäläiseksi.

 

Yhteenvetona perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen todetaan, että esitetyn mukaista valtuuston jalkautumiseen perustuvaa käytäntöä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa erillisenä käyttöön. Aloitteen mukaiset esitykset ja toiveet voidaan kattavasti sisällyttää keskitettyyn ja  suunnitelmalliseen luottamushenkilöiden perehdyttämiseen, joka toteutetaan uusien luottamushenkilöiden valinnan jälkeen. Näin varmistetaan luottamushenkilöille yhtäläinen ja tasapuolinen informaatio päätöksenteon perustaksi, mikä on myös henkilökunnan ja perehdytyksen valmistelun näkökulmasta hyvin hallittavissa ja resursoitavissa. Kysymyksissä hallintosäännön mukainen valtuuston kyselytunti, mikäli nykyistä valtuustoinfoa ei katsota riittäväksi tavaksi tiedon saamiseen. Perehdyttämisen suunnittelu on varsinkin käsillä olevassa tilanteessa alisteinen koronaepidemiasta tms. häiriötekijöistä johtuville ilmiöille ja rajoituksille. Korona-aikana kehittyneet kokousvälineet ja -käytännöt  tuovat vapausasteita myös perehdyttämisen toteuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvointia yms. asioita on lisäksi raportoitu laajasti mm. henkilöstökertomuksessa, jossa aihepiiriä on tarkasteltu käytettävissä olevaan fakta- ja tutkimustietoon perustuen. Perehdyttämiseen, jonka katsotaan olevan kuntayhtymän järjestämä työseminaari, sovelletaan hallintosäännön luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa