Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vanhusvastaavien nimeäminen - SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä 17.3.2021

1316/00.02.00.03/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 107

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja Eija Rieppo

eija.rieppo@siunsote.fi

013 330 4510

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle liitteen mukaisen vastauksen, ja esittää että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti 17.3.2021 yhtymävaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa esitetään arkkiatri Risto Pelkosen ratkaisumallia myötäillen vanhusvastaavan nimeämisestä jokaiseen kuntaan.

 

Aloitteessa todetaan taloudellisella ahdingolla olevan monenlaisia seurauksia ihmisten hyvinvointiin. Yksinäisyys, köyhyys ja sairaudet kulkevat rinnakkain digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä näkyy erityisen selvästi vanhusväestössä.

 

Ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Rieppo on laatinut vastauksen aloitteeseen. Aloite vanhusvastaavan tarpeellisuudesta on kannatettava. On erittäin tärkeää, että vanhusten tilanteeseen kiinnitetään huomiota. Kuntalaissa todetaan, että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Lisäksi kuntalaissa todetaan, että kunnalla tulee olla oma tai muiden kuntien kanssa yhteinen vanhusneuvosto. Paikallistasolla ikäihmiset voivat siten olla mukana heihin, ikääntyviin, liittyvässä päätöksenteossa. Kunnat päättävät miten huomioivat ja toteuttavat esim. ikäihmisten hyvinvointia ja aseman huomioimista.

 

Vanhusväestön asema ja sen kehittäminen yhteiskunnallisten haasteiden keskellä on huomioitu myös maan hallituksen, STM:n, Kuntaliiton, THL:n ja muiden tahojen suosituksissa, kannanotoissa ja suunnitelmissa varsin laaja-alaisesti.

 

Pohjois-Karjalassa Siun sote vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta perussopimuksessa annetun toimivallan mukaisesti. Siun sote tekee monella saralla työtä vanhusten, ikäihmisten, arjen turvaamiseksi, unohtamatta vaikkapa pelastuslaitoksen paloturvallisuustyötä ikääntyneiden kodeissa. Erillisen vanhusvastaavan, joka hallitsisi vanhuksen kotikunnassa toimivat hyvinvointipalvelut kaikessa laajuudessaan sekä valvoisi vanhusten etujen toteutumista, nimeäminen ja resurssointi kaikkiin Pohjois-Karjalan kuntiin ei ole mahdollista, Siun soten perustehtävä ja toimivalta huomioiden. Siun sote vastaa sen toimivaltaan kuuluvista tehtävistä ja haluaa kehittää niitä sekä on ehdottomasti halukas edistämään yhteistyötä kuntien kanssa.

 

Liitteenä ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Riepon vastaus kokonaisuudessaan valtuustoaloitteeseen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa