Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 24.06.2021/Pykälä 80


Pelastuslaitoksen palomestarin viran muuttaminen aluepalomestarin viraksi - Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - Nurmeksen paloasema

2635/01.01.00.00/2021

 

 

Henkilöstöjaosto 24.06.2021 § 80

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja, Viitaniemi Markus,

 puh. 013 330 9161, markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Päätetään perustaa aluepalomestarin virka Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Nurmeksen paloasemalle, sekä lakkauttaa Nurmeksen paloaseman palomestarin virka 1.7.2021 lukien.

Aluepalomestarin viran kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) § 6 mukainen palopäällystötutkinto.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Nurmeksen paloasemalla on virkasuhteinen palomestari. Palomestarin viran osalta on tarpeen tehdä tehtäväjärjestelyjä pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen toimeenpanoon liittyen. Tästä syystä palomestarin virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan aluepalomestarin virka.

 

 Aluepalomestarin virkatehtäviin liitetään paloasemaryhmän hallinnon ja viranomaisvalvonnan tehtäviä, jotta pelastuslaitoksen työnjako on tarkoituksenmukainen. Lisäksi aluepalomestarin virkatehtäviin kuuluvat pelastustoimen operatiiviset tehtävät ja suunnittelutehtävät.

 

 Järjestelyllä ei ole vaikutusta henkilöstön kokonaismäärään pelastuslaitoksella. Palomestarin virkaa hoitava viranhaltija siirretään aluepalomestarin virkaan viranhaltijalain (304/2003) 24 §:n nojalla. Palomestaria on kuultu asiassa ja hän täyttää aluepalomestarin viran kelpoisuusvaatimuksen.

 

 Järjestelyn vaikutukset henkilöstökustannuksiin ovat vuositasolla noin 3.700 €. Vuosikustannuksiin ei ole huomioitu mahdollisia työkokemuslisiä. Viran perustaminen on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.