Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 24.06.2021/Pykälä 75Paikallinen virka- ja työehtosopimus etälääkäripalveluista perusterveydenhuollossa

2670/01.00.01.01/2021

 

 

Henkilöstöjaosto 24.06.2021 § 75

 

 

Lisätiedot Henkilöstöjohtaja, Bjerregård Madsen Johanna,

 puh. 050 387 7680, johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Henkilöstöjaosto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen etälääkäripalveluista perusterveydenhuoltoon siten, että se tulee voimaan 1.7.2021 alkaen.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista siihen voidaan viranhaltijoiden toimesta tehdä tarvittavia teknisluonteisia muutoksia.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Työnantaja ja henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet paikallisesta sopimuksesta etälääkäripalvelujen pilotoimiseksi. Paikallisen sopimuksen tavoitteena on pilotoida etälääkäripalveluita perusterveydenhuollossa, edistää uusien lääkäreiden rekrytointia, lisätä lääkärien työn tuottavuutta ja työskentelyn joustavuutta sekä turvata väestölle tasavertaiset palvelut.

 

 Etälääkäritoimintaa koskevaa paikallista sopimusta sovelletaan terveysasemien vastaanottotoimintaan. Paikallisella sopimuksella sovitaan etälääkärityönä toteutettavista tehtävistä ja niistä maksettavista korvauksista. Sopimuksella tuetaan ja edistetään paikasta riippumaton, ajankäytöllisesti joustavaa työskentelyä ja lääkärityöpanoksen tehokkaampaa hyödyntämistä.

 

 Etälääkärityönä voidaan toteuttaa etävastaanottoa puhelimitse, hoitajien konsultointia, reseptien uusintaa, sekä muuta konsultointia ja lausuntotyötä. Työstä maksetaan tunti- tai kuukausiperusteinen korvaus riippuen työn kestosta.

 

 Etävastaanottotyö ja hoitajien konsultointi toteutetaan pääasiassa säännöllisenä työaikana. Tämän ulkopuolella toteutettuna toimintaan sovelletaan laajennetun toiminnan korvauskäytäntöä. Reseptien uusinnan, sekä muun konsultointi- ja lausuntotyön suorittamisajankohdasta voidaan sopia työntekijälähtöisesti. Näistä tehtävistä ei makseta erillisiä korvauksia työajasta.

 

 Etälääkäritoimintaa koordinoidaan keskitetysti. Etälääkäritoiminnan onnistumista ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan ja siitä raportoidaan kuukausitasolla toimialueella.

 

 Paikallissopimus esitetään hyväksyttäväksi voimaan ajalle 1.7.2021 - 31.12.2021. Paikallisen sopimuksen jatkamisen tarve arvioidaan seurannan tulosten perusteella.

 

 Siun soten hallintosääntö 2 luku 6 §: Henkilöstöjaoston toimivaltuuksiin kuuluu paikallisesti neuvoteltujen virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen.