Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 24.06.2021/Pykälä 77


Viestintäjohtajan viran perustaminen - Viestintä

2704/01.01.00.00/2021

 

 

Henkilöstöjaosto 24.06.2021 § 77

 

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja, Pirskanen Ilkka,
puh. 013 330 4500, ilkka.pirskanen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Päätetään perustaa viestintäjohtajan virka viestintään 1.7.2021 lukien ja hyväksyä kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn jälkeen henkilöstöjaoston jäsen Mika Kuusela poistui kokouksesta klo 13.13

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän viestintään esitetään perustettavaksi viestintäjohtajan virka.

 

 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen tehtäviin kuuluu viestiä ja tiedottaa hyvinvointialueen valmistelusta sekä toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä laajasti eri sidosryhmille. Väliaikaisen toimielimen tulee koostua viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan toiminnasta ja taloudesta.

 

 Hyvinvointialueen valmistelun sujuvan toteuttamisen kannalta on luontevaa, että valmistelun viestinnästä vastaa sama taho kuin kuntayhtymän viestinnästäkin. Tehtävän laajuuden, vaativuuden ja vastuullisuuden takia esitetään, että kuntayhtymään perustetaan viestintäjohtajan virka. Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Vastaava säännös on myös hyvinvointialueesta ehdotetun lain 92 §:n 2 momentissa (HE 241/2020 vp.).

 

 Julkisen toimialan viestinnän järjestämisen taustalla ovat vahvasti perustuslailliset oikeudet liittyen mm. viranomaisten toiminnan julkisuuteen, sananvapauteen ja yksilönsuojaan. Julkisen sektorin ja sote-alan viestintää säätelevät myös monet muut lait, ja viestintään liittyy vahvasti lakisääteisiä tehtäviä.

 

 Viestintäjohtajan tehtäviin ja vastuulle kuuluvat Siun sote -kuntayhtymän viestinnän ja viestintäpalvelujen johtaminen, Siun sote -konsernin viestinnän koordinointi sekä hyvinvointialueen valmistelun viestinnän johtaminen. Viestintäjohtaja on kuntayhtymän johtoryhmän jäsen ja toimitusjohtajan suora alainen.

 

 Vaikutukset henkilöstökustannuksiin vuonna 2021 ovat noin 59.000 €. Osa kustannuksista katetaan sote-valmistelun rakennerahoituksesta.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.