Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 24.06.2021/Pykälä 78


Sosiaalityöntekijän viran perustaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Vastaanottopalvelut - Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Psykiatrinen kuntoutus

2704/01.01.00.00/2021

 

 

Henkilöstöjaosto 24.06.2021 § 78

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja, Kaipiainen Sirpa,

 puh. 013 330 3162, sirpa.kaipiainen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Päätetään perustaa Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Vastaanottopalvelujen palvelualueen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueelle sosiaalityöntekijän virka ja hyväksyä sen kelpoisuusehdot 1.7.2021 lukien.

Perustettavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Vastaanottopalvelujen palvelualueen Mielenterveys- ja päihdepalveluihin esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.7.2021 lukien.

 

 Sosiaalityöntekijän keskeisiin tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asumis- ja laitospalvelujen sosiaalihuoltolain mukaiset prosessit viranhaltijapäätöksineen sekä muu mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden sosiaalityö.

 

 Viran perustaminen on osa Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tapahtuvia tehtäväjärjestelyjä. Sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijällä tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevällä työntekijällä on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaista moni on erityistä tukea tarvitseva, eivätkä nykyiset henkilöstöresurssit riitä toteuttamaan em. lain mukaista toimintaa.

 

 Ratkaisulla ei lisätä henkilöstömäärää. Suunnitelluissa tehtäväjärjestelyissä on tarkoitus jättää täyttämättä 1.7.2021 lukien vapautuva sosiaaliohjaajan työsopimussuhteinen toimi. Perustamisvuoden aikana viran perustamisella ei ole vaikutuksia henkilöstökustannuksiin. Jatkossa kustannukset ovat vuositasolla noin 54.000 € sivukuluineen, mikä on noin + 14.000verrattuna työsopimussuhteisen sosiaaliohjaajan palkkaukseen. Vuosikustannuksissa ei ole huomioitu mahdollisia työkokemuslisiä tai muita palkanlisiä.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.