Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 24.06.2021/Pykälä 79


Kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Vastaanottopalvelut - Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Päihdepalvelukeskus ja Psykiatrinen kuntoutus

2704/01.01.00.00/2021

 

 

Henkilöstöjaosto 24.06.2021 § 79

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja, Kaipiainen Sirpa,

 puh. 013 330 3162, sirpa.kaipiainen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Päätetään perustaa Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Vastaanottopalvelujen palvelualueen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueelle kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa ja hyväksyä niiden kelpoisuusehdot 1.7.2021 lukien.

 

 Perustettavien sosiaaliohjaajan virkojen kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tehtävissä. 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Vastaanottopalvelujen palvelualueen Mielenterveys- ja päihdepalveluihin esitetään perustettavaksi kaksi sosiaaliohjaajan virkaa 1.7.2021 lukien.

 

 Sosiaaliohjaajan keskeisiin tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisten, muiden kuin erityistä tukea tarvitsevien mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen palvelutarpeen arviointi, sosiaaliohjaus ja omatyöntekijyys.

 

 Virkojen perustaminen on osa Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tapahtuvia tehtäväjärjestelyjä. Sosiaaliohjaaja sosiaalihuollon ammattihenkilönä osallistuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja käyttää siinä tehtävässä julkista valtaa. Palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseksi lain edellyttämällä tavalla tarvitaan tehtävää hoitamaan viroissa olevat sosiaaliohjaajat.

 

 Ratkaisulla ei lisätä henkilöstömäärää eikä virkojen perustamisella näin ollen ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin. Suunnitelluissa tehtäväjärjestelyissä perustettaviin virkoihin sijoittuisivat suostumuksillaan toistaiseksi voimassa olevissa työsopimussuhteissa olevat työntekijät, jotka täyttävät viran kelpoisuusehdot ja joille virkoja voidaan pitää sopivana.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.