Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 23


Tiedoksi annettavat asiat

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2021 § 23

 

 

Lisätiedot Vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen

 p. 013 330 8206, kirsi.hiltunen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Selostus Ympäristöterveydenhuollon jaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

 

 

 Lausunnot:

 Lausunto, Keski-Karjalan ampumaratayhdistys hakemus ympäristölupien 1/2014 ja 2/2016 muuttamiseksi / 1801/2021

 Lausunto, vapautus jätevesiverkostoon liittymisestä, 1029385

 Lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta, b, 1944/2021

 Lausunto Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 1685/2021

 Lausunto Liperin kunnan Honkalammen alueen osayleiskaavan muutoksesta luonnonsvaiheessa, 2012/2021

 Lausunto vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta, 31.5.2021 /1029385

 Lausunto Lieksan kaupungin Lieksa - Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ ehdotus/1028156

 Lausunto, vapautus jätevesiverkkoon liittymisestä, 1029385

 Lausunto, vapautus jätevesiverkkoon liittymisestä vuoteen 2026 saakka, 1029385

 Lausunto, Destian maa-ainesluvasta ja voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, 1029510

 Lausunto, vapautus jätevesiverkkoon liittymisestä 23.6.21 / 1029385

 Lausunto vapautushakemuskesta jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta 23.6.21 / 1029385

Lausunto vapautushakemuksesta verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 23.6.21 / 1029385

Lausunto, vapautushakemuksesta jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta 24.6.2021/ 1029385

Lausunto, hallituksen esitys terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi, 2548/2021

Lausunto Pielisen Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta 6.8.2021/ 122173

Lausunto, Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ ehdotuksesta, 22.10.2021/1028156

Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta ravintolisien suoramyyntiä tai verkostomarkkinointia harjoittavien elintarvikealan toimijoiden vastuista ja valvonnasta 22.10.21 / 1030100

Lausunto, Lieksan kaupunki, Kolin-Ahmovaaran osayleiskaavan 2040+ ehdotuksesta, 27.10.2021/1028156

Lausunto, Kontiolahden kunta, Savon Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, 4.11.2021, 1340167

Lausunto, Nurmeksen kaupunki, ympäristölupa Petäjäsuo, 5.11.2021, 1351064

Lausunto, Joensuun kaupunki, vapautushakemus jätevesiverkostoon liittymisestä, 16.11.2021, 1354560

Lausunto, Liperin kunta, maa-aines- ja ympäristölupa, NCC Industri Oy, Vaivio, 1347034

Lausunto, Pohjois-Karjalalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, 4916/2021

 

 

 

 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

 27.4.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1029032 § 2

 27.4.2021 JR: Lääkelain 54a §:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen, 1029032 § 3

 11.5.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1029641 § 4

 11.5.2021 JR: Lääkelain 54a §:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen, 1029641 § 5

 12.5.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1029717 § 6

 24.5.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 127374 § 7

 27.5.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 127374 § 8

 4.6.2021 AH: Päätös Tsl 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvoinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta

 26.7.2021 MM: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1032404 § 11

 26.7.2021 MM: Lääkelain 54a§:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteidenmyynnistä ja maksun määrääminen, 1032404 § 12

 14.9.2021 VV: TupL 79§:n mukainen päätös tupakointikiellon määräämisestä, 1021619/14.9.2021 § 1

 27.9.2021 MS: Kala-alan laitoksen hyväksyminen, 1034503 § 1

 22.9.2021 ER: Elintarvikelain 55§:n nojalla tehty määräys, 1029306

 11.10.2021 AP: TupL 79§:n mukainen päätös tupakointikiellon määräämisestä, 1014044/11.10.2021 § 4

 11.10.2021 AP: TupL 79§:n mukainen päätös tupakointikiellon määräämisestä, 1034643/11.10.2021 § 5

 14.10.2021 MM: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1035429 § 14

 14.10.2021 MM: Lääkelain 54a§:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteidenmyynnistä ja maksun määrääminen,1035429 § 15

 14.10.2021 MM: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 1035430 § 16

 14.10.2021 MM: Lääkelain 54a§:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteidenmyynnistä ja maksun määrääminen, 1035430 § 17

 20.10.2021 JR: Lääkelain 54a§:n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteidenmyynnistä ja maksun määrääminen, 1029717 § 9

 27.10.2021 AP: TupL 79§:n mukainen päätös tupakointikiellon määräämisestä, 1035994 § 6

 28.10.2021 VV: TupL 79§:n mukainen päätös tupakointikiellon määräämisestä, 1035582/28.10.2021 § 2

15.11.2021 JR: TupL 45 §:n mukainen päätös 45 §:n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen, 122730 § 10

23.11.2021 VV: Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 1356240

2.12.2021 VV: Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 1303167

 7.12.2021 VV: Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 1349541

 

 

 Kirjeet:

 6.9.2021 ISAVI: Kantelupäätös Hippinen 761/2020

 27.10.2021 Itä-Suomen hallinto-oikeus: tiedoksi asiakirjat (02240/20/5151), 810/11.02.10.01/2020

 17.11.2021 Itä-Suomen hallinto-oikeus: tiedoksi hallinto-oikeuden päätös (02240/20/5151), 810/2020.