Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 10.06.2021/Pykälä 17


2 Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2020

7/00.03.00.01/2021

 

 

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen kes- keisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä esteellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

   

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Esteellisyydet merkitään kun asian käsittely aloitetaan.

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n 2. mom 2.kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tu- loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121 §:n ja Siun sote-kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 4 §:n

 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuus-  

 tolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin

 tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen

  yhteydessä.

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2020 arvioin-

 tikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa

 tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

 

  Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisyydet esille

  kokouspöytäkirjaan.

 

 

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 50

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 6

 

 

Tarkastuslautakunta 27.04.2021 § 60

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 50

 

 

Tarkastuslautakunta 04.05.2021 § 66

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 27.4.2021 § 60

 

 

Tarkastuslautakunta 18.05.2021 § 76

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

    

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 04.05.2021 § 66

 

 

Tarkastuslautakunta 25.05.2021 § 84

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarlastuslautakunta 18.95.2021 § 76

 

 

Tarkastuslautakunta 01.06.2021 § 91

 

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 Tarkastuslautakunta:

1. hyväksyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020 arviointikertomuksen

2. allekirjoittaa sen

3. saattaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen 2020 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2021 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esitykset yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Leena Timonen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Tarkastuspäällikön esteellisyysperuste: tilivelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Maija Kaverinen.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 25.05.2021 § 84

 

 

Yhtymävaltuusto 10.06.2021 § 17

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta:

 

 Tarkastuslautakunta saattaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen 2020 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2021 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. 

 

 

Päätös Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen. Valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2021 lokakuun loppuun mennessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn aikana
* yhtymähallituksen jäsen Juhani Meriläinen poistui kokouksesta klo 15.34
* varavaltuutettu Hanna Susitaival (Pirjo Vesan varajäsen) saapui kokoukseen klo 16.02.