Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 12


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelman päivittäminen 2022

1575/11.00.01.02/2022

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.03.2022 § 12

 

 

Lisätiedot Kirsi Hiltunen puh. 013?330 8206, Jaana Valkama puh. 013?330 8242, häiriötilannetyöryhmä

 

 

Päätösehdotus Toimialuejohtaja, ympäristöterveydenhuolto Hiltunen Kirsi:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelman päivityksen.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Suunnitelman pohjana on terveydensuojelulain (763/1994) 8 § ja elintarvikelain (297/2021) 27 §, joiden mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava onnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden (häiriötilanteet) aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi tarvittavin valmius- ja varotoimenpitein.

 

 

 

Ympäristöterveydenhuollon häiriötilanne voi olla ympäristöperäisen säteilyn, mikrobien tai kemikaalien aiheuttama terveyden vaara, jonka hoitaminen edellyttää tavanomaista toimintaa suurempia valmiuksia. Häiriötilanne voi aiheutua kemikaalionnettomuudesta, infektioepidemiasta tai säteilyaltistuksesta. Se voi syntyä ilman, veden, ravinnon tai maaperän saastumisen seurauksena. Häiriötilanne voi olla myös väestöä koskevan terveysvaaran perusteltu epäily, vaikka mitään selvää altistumista ei voida osoittaa.

 

 

 

Kuntatasolla voidaan häiriötilannesuunnitelmaa käyttää pohjana toiminnan suunnittelussa poikkeusoloissa. Poikkeusolo on häiriötilannetta vakavampi tilanne, jossa astuu voimaan valmiuslaki. Poikkeusolo voi koskea koko valtakuntaa tai osaa siitä. Poikkeusoloissa vaaditaan tavanomaista poikkeavia valtuuksia ja resursseja ja ehkä toimintatapoja.

 

 

 

Laadittu häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelma perustuu riskinarviointiin, jonka pohjana ovat Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden tiedot, kuten veden, elintarvikkeiden ja ilman laatu sekä mahdolliset

päästölähteet. Suunnitelma on osa kuntien valmiussuunnitelmaa. Osa suunnitelman liitteistä on luottamuksellisesti käsiteltäviä.

 

 

 

Ympäristöterveyshuollon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelma päivitetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Häiriötilannetyöryhmä laatii vuosittain alueellisen suunnitelmapohjan päivityksen. Kuntakohtaiset tiedot päivitetään kunnittain ja toimitetaan maakunnan kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä epidemioiden selvitystyöryhmille. Epidemiaselvitystyöryhmät pyrkivät kokoontumaan vähintään kerran vuodessa terveystarkastajan kutsumana. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelman pohjalta osallistutaan kunnallisiin ja alueellisiin harjoituksiin.

 

 

 

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen suunnitelma kokonaisuudessaan on liitteenä.