Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 20Alueellinen laaja hyvinvointikertomus

2002/00.01.03.00/2022

 

 

Yhtymähallitus 16.05.2022 § 108

 

 

Lisätiedot Kehittämisjohtaja, Heli Aalto

heli.aalto@siunsote.fi

 p. 013 330 7908

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen hyväksymistä, ja että kertomus annetaan jäsenkunnille tiedoksi.

Yhtymähallitus valtuuttaa virkakoneiston tekemään kertomukseen teknisiä korjauksia.

 

 

Päätös Kokouksen jatkuessa ryhmäkokousten jälkeen klo 11.15, suoritettiin uudelleen nimenhuuto. Kokouksessa todettiin paikalla oleviksi hallituksen varsinaiset jäsenet lukuun ottamatta puheenjohtaja Jertta Harista, jonka sijalla varajäsenenä paikalla Veijo Honkonen, valtuuston puheenjohtajisto kokonaisuudessaan, kuntapaikkalaiset lukuun ottamatta Anni Savolaista, esittelijä Ilkka Pirskanen, pöytäkirjanpitäjä Ilkka Naukkarinen sekä teknisenä asiantuntijana johdon assistentti Mika Pesonen.

---

Alueellinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Selostus Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12§:n mukaan "Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus."

 

 Siun soten koordinaatioryhmässä 31.8.2016 sovittiin osana Siun sote- kuntarajapintatarkennuksia, että Siun sote valmistelee laajan hyvinvointikertomuksen Siun soten alueelle. Kertomuksessa kuvataan asiat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta, mutta esitetään myös suosituksia kunnille. Kunnat kokoavat omat hyvinvointikertomuksensa kuntakohtaisesti ja Siun soten asiantuntemusta on hyödynnetty näiden kertomusten tekemisessä.

 

Edellinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin Siun soten valtuustossa  § 56/12.12.2019.

 

Hyvinvointikertomus toteutetaan väestön hyvinvointia kuvaavana raporttina, johon on koottu keskeiset hyvinvointi- ja terveysseurantatiedot (terveydenhuoltolaki 36§).

 

Raportti on asiakirja, jonka sisältämät indikaattoritiedot luovat tietoperustan maakunnalliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle.

 

 

Yhtymävaltuusto 14.06.2022 § 20

 

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen hyväksymistä, ja että kertomus annetaan jäsenkunnille tiedoksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.