Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 22


5 Arviontikertomus 2021

Arviointikertomus 2021

3900/00.03.00.00/2021

 

 

Tarkastuslautakunta 25.01.2022 § 10

 

 

Lisätiedot Tarkastuspäällikkö Leena Timonen

 leena.timonen@siunsote.fi

 p. 013 330 4522

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2021 arviointikertomuksen kes- keisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta sekä kirjaa jäsentensä steellisyydet merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta antoi tarkastuspäällikölle evästyksen arviointikertomuksen laadinnasta.

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n 2 mom 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121 §:n ja Siun sote-kuntayhtymän hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2021 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä linjauksia sekä antaa tarkastuspäällikölle ohjeet asian jatkovalmistelulle.

 

 Tarkastuslautakunta tuo kokouksittain läsnäolleiden esteellisyydet esille kokouspöytäkirjaan.

 

 

Tarkastuslautakunta 29.03.2022 § 30

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 25.1.2022 § 10

 

 

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 47

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 29.3.2022 § 30

 

 

Tarkastuslautakunta 04.05.2022 § 54

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsenet Mira Pesonen ja Sanna Halttunen saapuivat kokoukseen kello 9:10.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 25.4.2022 § 47

 

 

Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 62

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta klo 13:30-14:20 väliseksi ajaksi.

 

 

SelostusTarkastuslautakunta 04.05.2022 § 54

 

 

Tarkastuslautakunta 31.05.2022 § 68

 

 

Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö:

 

 Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksenn valmistelua.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 17.05.2022 § 62

 

 

Tarkastuslautakunta 06.06.2022 § 77

 

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 Tarkastuslautakunta:

1. hyväksyy Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 arviointikertomuksen

2. allekirjoittaa sen

3. saattaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen 2021 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2022 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esitykset yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Leena Timonen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Tarkastuspäällikön esteellisyysperuste: tilivelvollinen viranhaltija. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Matti Tohkanen.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 31.05.2022 § 68

 

 

Yhtymävaltuusto 14.06.2022 § 22

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta:

 

 Tarkastuslautakunta saattaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen 2021 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2022 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.

 

 

Päätös Asian käsittelyn aluksi puheenjohtaja esitti valtuustolle, että tarkastuslautakunnan jäsen Seija Saarelaiselle, joka ei ole valtuutettu, annetaan tämän asian käsittelyssä puheoikeus. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

Ennen arviointikertomuksen käsittelyä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Matti Tohkanen käytti puheenvuoron, jossa hän keskittyi kuntayhtymäkonsernin taloudellisen tilanteen kuvaamisen. Lautakunnan 1. varapuheenjohtaja, valtuutettu Jarkko Lampinen käytti niin ikään puheenvuoron, jossa hän keskittyi työhyvinvoinnin tilaa kuvaaviin asioihin.

Keskustan ryhmäpuheenvuorossa valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Pöpponen kiitti tarkastuslautakuntaa ja sen sihteeriä hyvin tehdystä työstä, ja esitti kysymyksiä arviointikertomuksen havainnoista. Puheenvuoroja, joissa oli myös kysymyksiä eri arviointikertomuksessa esitetyistä asioista käyttivät valtuutetut Irja Väisänen, Mira Pesonen, Marja Sormunen, Katri Kallinen, hallituksen kuntapaikkalainen Lassi Kirjavainen, sekä tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtaja, valtuutettu Juhani Rouvinen ja lautakunnan jäsen Seija Saarelainen. Jälkimmäisissa annettiin vastauksia myös Jukka Pöppösen esittämiin kysymyksiin. Viranhaltijat vastasivat puheenvuoroissa esitettyihin kysymyksiin.

Keskustelun päätyttyä yhtymävaltuusto merkitsi tietoonsa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, ja pyytää yhtymähallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista lokakuun loppuun mennessä.