Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 90


Sidonnaisuusilmoitukset

5492/00.00.01.03/2022

 

 

Tarkastuslautakunta 26.09.2022 § 90

 

 

 

Päätösehdotus Lakimies Kela Sakari:

 

 Tarkastuslautakunta:

1. käsittelee ja julkaisee lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset Siun sote-kuntayhtymän internet-sivuilla (www.siunsote.fi/sidonnaisuudet>Siun sote>Päätöksenteko ja hallinto>Sidonnaisuudet) 20.09.2022 tilanteen mukaisina.

2. päättää, että vapaaehtoisista sidonnaisuusilmoituksista ei pidetä erillistä rekisteriä,

3. pyytää yksilöasioiden jaoston ja ympäristöterveydenhuollon jaoston jäseniä ja varajäseniä tekemään sidonnaisuusilmoituksen sekä pyytää sellaisia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joiden tulee se kuntalain 84 §:n tehdä, ja joilta se puuttuu, tekemään ilmoituksen.

4. päättää päivittää lakisääteisten sidonnaisuusilmoitusten rekisteriselosteen ja tietosuojaselosteen tarkastuslautakunnan 26.9.2022 tekemien päätösten mukaisiksi.

3. Ajantasaistettu sidonneisuusilmoitusten rekisteri saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi myöhemmin pidettävässä tarkastuslautakunnan kokouksessa tehtävällä päätöksellä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

 

Siun sote- kuntayhtymässä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee kuntayhtymän yhtymähallituksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä kuntayhtymän yhtymähallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Kuntalain 30.5 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Siten velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös yhtymähallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä.

 

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi (Kuntalaki 121 §). Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksistaan rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Olennaista on, että sidonnaisuusrekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja että luottamustoimen ja muun tehtävän päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

 

  Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymävaltuustolle tiedoksi vuosittain.

 

  Kuntayhtymällä on oikeus tietosuoja-asetuksen nojalla käsitellä sidonnaisuusrekisterissään ainoastaan sidonnaisuussääntelyn mukaisia tarpeellisia tietoja; epäolennaista tietoa ei tule ottaa rekisteriin, vaikka ne olisi ilmoitettu.

 

  Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, EU 679/2016).

 

Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa 20.09.2022 tilanteen mukaisina.