Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 110


Neljän (4) sosiaaliohjaajan viran perustaminen - Ikäihmisten palvelut - Arjen tukipalvelut

5490/01.01.00.00/2022

 

 

Henkilöstöjaosto 26.09.2022 § 110

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja, Rieppo Eija,

 puh. 013 330 4510, eija.rieppo@siunsote.fi

 

 

 

Päätösehdotus Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:

 

 Päätetään perustaa neljä (4) sosiaaliohjaajan virkaa Ikäihmisten palvelujen toimialueen Arjen tukipalveluihin 1.11.2022 lukien ja hyväksyä niiden kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus ja lupa toimia sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan tehtävissä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Ikäihmisten palvelujen toimialueelle Arjen tukipalveluihin esitetään perustettavaksi neljä (4) sosiaaliohjaajan virkaa.

 

 Ikäihmisten palvelujen toimialueella keskitetään koko toimialuetta koskevia sosiaalihuollon asiakkaan palveluprosessiin kuuluvia järjestämisen tehtäviä arjen tukipalveluihin. Järjestämisen tehtäviä ovat muun muassa sosiaalihuollon asiakkaan palvelujen tarpeen selvittäminen, asiakassuunnitelmien laatiminen ja palveluista päättäminen.

 

 Sosiaaliohjaajat antavat sosiaaliohjausta sekä toimivat iäkkäiden omatyöntekijöinä sekä sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten työparina. Perustettavilla viroilla tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitsevat parhaillaankin sosiaaliohjausta. Sosiaaliohjaajat täydentävät ja monipuolistavat ikäalueen ammattirakennetta tehden tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa.

 

 Sosiaaliohjausta on kehitetty ikäihmisten palveluissa vuoden 2022 aikana. Edellä kuvattuja tehtäväjärjestelyjä on kokeiltu määräaikaisesti osana sosiaalihuollon pilottia, jossa sosiaalihuoltolain mukaista asiakasprosessia arvioitiin ja testattiin. Samalla laadittiin myös sosiaaliohjaajan työnkuva ja tehtävän vaativuuden arviointi. Arjen tukipalveluihin rekrytoitiin määräaikaisesti sosiaaliohjaajia ilman virkapohjaa kuntalain (410/2015) 87 §:n mukaisesti toiminnan kokeilun ajaksi vuoden 2022 alusta lukien. Nyt toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa, jonka vuoksi virkoja esitetään perustettavaksi.

 

 Virkojen perustamisen henkilöstökustannukset vuositasolla ovat 171.000 €. Vuosikustannuksissa ei ole huomioitu työkokemuslisiä eikä muita mahdollisia palkanlisiä. Virkojen perustamisen eivät kuitenkaan tosiasiallisesti lisää henkilöstökustannuksia, koska sosiaaliohjaajat ovat työskennelleet jo vuoden alusta lukien ja vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökustannukset on huomioitu.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.