Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 104


1 Henkilöstöstrategian 2022 väliaikaraportti

Henkilöstöstrategian tavoitteiden seuranta

5488/00.01.03.00/2022

 

 

Henkilöstöjaosto 26.09.2022 § 104

 

 

Lisätiedot Henkilöstöjohtaja, Bjerregård Madsen Johanna,
puh. 013 330 4501, johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:

 

 Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi väliaikakatsauksen henkilöstöstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun soten henkilöstöstrategia (Yhtymävaltuusto 14.06.2022 § 25) määrittelee keskeisimmät henkilöstön pito- ja vetovoimatekijät vuodelle 2022. Henkilöstöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet on johdettu Siun sote kuntayhtymän strategian kriittisistä menestystekijöistä. Henkilöstöstrategian kannalta keskeisimmät kriittiset menestystekijät ovat rekrytoinnin onnistuminen, henkilöstön osaaminen, osallisuus, yhteistyö ja hyvinvointi sekä luottamusta herättävä, arvostava johtaminen.

 

 Siun soten henkilöstöstrategia koostuu viidestä toiminnallisesta tavoitteesta, jotka ovat:

 

  1. Meillä työntekijän voimavarojen ja työn välinen tasapaino sekä työyhteisö tukevat hyvinvointia.
  2. Meillä henkilöstö on osaavaa, osaaminen on jakautunut riittävän monelle ja asiakastarpeesta lähtevää erikoisosaamista on riittävästi.
  3. Me onnistumme rekrytoimaan tarvittavan henkilöstön palveluiden tuottamiseksi.
  4. Meillä henkilöstö voi aidosti vaikuttaa omaa työtänsä koskeviin asioihin.
  5. Meillä johtaminen on luottamusta ja arvostusta herättävää.

 

 Toiminnallisille tavoitteille on määritelty toimenpiteet, joita on yhteensä 17. Toimenpiteille on puolestaan määritelty vastuuhenkilöt sekä mittarit.

 

 Henkilöstöjohtaja esittelee henkilöstöjaostolle väliaikakatsauksen henkilöstöstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta. Lopullinen raportointi tapahtuu vuoden 2022 viimeisessä Siun soten henkilöstöjaoston kokouksessa.