Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 107


Palveluesimiehen viran perustaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Yhteiset palvelut - Yhteisasiakasohjaus

5510/01.01.00.00/2022

 

 

Henkilöstöjaosto 26.09.2022 § 107

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja, Kukkonen Jarmo,

 puh. 013 330 4535, jarmo.kukkonen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:

 

 Päätetään perustaa Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Yhteisten palvelujen palvelualueen Toiminnallisten palvelujen vastuualueelle 1.10.2022 lukien palveluesimiehen virka ja hyväksyä viran kelpoisuusehdot.

Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen Yhteisten palvelujen palvelualueen Toiminnallisten palvelujen vastuualueelle esitetään perustettavaksi palveluesimiehen virka. Palveluesimiehen virka tulee sijoittumaan vastuualueelle 1.1.2023 lukien siirrettävään yhteisasiakasohjaukseen.

 

 Siun soten yhteisasiakasohjaus on sijoittunut terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueella kuntoutuksen palvelualueen asiantuntijapalveluihin. Työnantaja on todennut, että strategisesti tarkoituksenmukaisempi sijoittuminen yhteisasiakasohjaukselle on toimialueen yhteisissä palveluissa, toiminnallisten palvelujen vastuualueella. Toimialueen yhteisiin palveluihin on keskitetty Siun sotea laajasti ja yhteisesti palvelevia toimintoja, joista yksi yhteisasiakasohjauskin on. Nykyinen esihenkilörakenne toimialueen yhteisissä palveluissa ei tue yhteisasiakasohjauksen sijoittamista, minkä vuoksi yksikölle on tarkoituksenmukaista perustaa oma esihenkilövirka.

 

 Palveluesimies on työnantajan edustaja, jonka tehtävänä on varmistaa yksikön perustehtävän toteutuminen organisaation strategiassa määritettyjen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Palveluesimiehen tehtäviin sisältyvät oman vastuualueen päivittäisen toiminnan ja talouden suunnittelu, johtaminen ja arviointi, henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja johtaminen, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen, työn kehittäminen, työntekijöiden perehdytyksen toteutumisesta vastaaminen ja osaamisen varmistaminen. Yhteisasiakasohjauksen palveluesimiehen alaisuudessa tulee viranhoidon alkaessa olemaan viisi asiakaskoordinaattoria, joille on jaettu omat maantieteelliset vastuualueet. Palveluesimiehen tehtävänkuvaan kuuluu myös samaa asiakastyötä, jota yhteisasiakasohjauksen asiakaskoordinaattorit tekevät.

 

 Ratkaisulla ei lisätä henkilöstömäärää. Palveluesimiehen viran rahoitus saadaan luopumalla yhteisasiakasohjauksessa olleesta palvelusuunnittelijan tehtävästä. Palveluesimiehen viran ja palvelusuunnittelijan tehtävän tehtäväkohtaisen palkan ero on 124,27 €/kk. Tämä on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa. Vuonna 2022 määräaikaiselle palvelusuunnittelijalle on maksettu tiimivastaavalisää, jolloin tehtävän kokonaispalkkakustannus on ollut suurempi kuin palveluesimiehen tehtäväkohtaisella palkalla.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.