Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 109


Palveluvastaavan viran perustaminen - Ikäihmisten palvelut, eteläinen - Ilomantsin kotihoito

5511/01.01.00.00/2022

 

 

Henkilöstöjaosto 26.09.2022 § 109

 

 

Lisätiedot Toimialuejohtaja, Rieppo Eija,

 puh. 013 330 4510, eija.rieppo@siunsote.fi

 

 

 

Päätösehdotus Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:

 

 Päätetään perustaa Ikäihmisten toimialueen eteläiselle palvelualueelle Ilomantsin kotihoitoon palveluvastaavan virka 1.10.2022 lukien ja hyväksyä kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon/sosiaalihuollon ammattitehtävissä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Ikäihmisten palvelujen toimialueelle kotihoitoon (eteläinen alue) esitetään perustettavaksi palveluvastaavan virka. Palveluvastaavan työtehtävät sijoittuvat Ilomantsin kotihoitoon.

 

 Ilomantsin kotihoidon henkilöstömäärä on tällä hetkellä 34 henkilötyövuotta (htv). Palveluvastaavan tehtävänä on tukea esimiestyötä ja varmistaa arjen sujuvuus yksikössä. Kotihoidon palveluesimiehen sijaistuskäytäntöjä on tarpeen vahvistaa, jotta sijaisena toimii viranhaltija, joka tuntee yksikön toiminnan, henkilöstön ja asiakkaat. Ilomantsin kotihoidon palveluesimiehen sijaisena on toiminut tähän saakka Ilomantsin terveyskeskussairaalan osastonhoitaja. Pidempien poissaolojen sijaistus on kuitenkin osastonhoitajalle raskasta, koska tk-sairaaloiden osastonhoitajilla ei ole palvelupäällikköä oman johtamistyön tukena.

 

 Palveluvastaavan tehtävänä on toimia palveluesimiehen tukena vahvistamassa johtamis- ja esimiestyötä suurissa työyksiköissä. Kotihoidon palveluesimiehen poissa ollessa palveluvastaavan virkatehtäviin kuuluu palveluesimiehen sijaistaminen.

 

 Palveluvastaava vastaa tiimien päivittäisen toiminnan järjestämisestä, organisoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tiimin jäsenten ja esimiehen kanssa siten, että tiimi pääsee tavoitteisiinsa. Palveluvastaavan tehtävänä on tukea palveluesimiestä yksikön kehittämisessä organisaation strategian mukaisesti. Palveluvastaava ja palveluesimies muodostavat kollegiaalisen verkoston ja tukevat toisiaan muutoksen johtamisessa palvelupäällikön tukemana. Tehtäviin kuuluvat muun muassa päivittäisten asioiden koordinointi ja tiedonkulun tukeminen yksikössä.

 

 Palveluvastaavan tehtävästä noin 60 % on asiakastyötä sairaanhoitajana ja 40 % päivittäisen toiminnan organisointia palveluesimiehen työparina.

 

 Viran perustamisen henkilöstökustannukset vuositasolla ovat 43.000 €. Vuosikustannuksissa ei ole huomioitu työkokemuslisiä, muita mahdollisia palkanlisiä. Vaikutus henkilöstökustannuksiin ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Viran perustaminen ei kuitenkaan tosiasiallisesti lisää henkilöstökustannuksia, jos yksikössä olevia sairaanhoitajan tehtäviä ei jatkossakaan saada täytettyä rekrytointihaasteiden vuoksi.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.