<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Esteellisyys ja salassapito]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Lastensuojelu ja palvelutarpeen yksikkö, sosiaalipäivystys ja terveydenhuollon sos.työ sekä Siun soten lastensuojeluyksiköt]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Talousarvion laadinta vuodelle 2022]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.10.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Tiedoksi annettavat asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Ympäristöterveydenhuollon johtajan varahenkilön palkkaus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Pohjois-Karjalan alueellisen covid-tilannekuvatyöryhmän nimeäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Siun Työterveys Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Tikkamäen Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Polkka - Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Henkilöstöjaoston jäsenten valitseminen toimikaudelle 2021 - 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenten valitseminen toimikaudelle 2021 - 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen toimikaudelle 2021 - 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2021 - 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 15.10.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Tiedoksi annettavat asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Oikaisuvaatimus Siun soten yhtymähallituksen päätöksestä 7.9.2021 § 157 - Keski-Suomen APTJ-hankintakonsortioon osallistuminen - Rissanen Tuomas]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Oikaisuvaatimus Siun soten yhtymähallituksen päätöksestä 7.9.2021 § 157 - Keski-Suomen APTJ-hankintakonsortioon osallistuminen - Kiljunen Minna]]><![CDATA[Yhtymähallitus 28.09.2021 / Oikaisuvaatimus Siun soten yhtymähallituksen päätöksestä 7.9.2021 § 157 - Keski-Suomen APTJ-hankintakonsortioon osallistuminen - Rautiainen Päivi]]>