<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Tiedoksi annettavat asiat]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Omistajaohjauksen ohjeistuksen mukaiseen omaisuuden realisointiin liittyvät järjestelyt]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle henkilöstön siirtosopimuksesta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelma 2022 - 2023]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Palkkaharmonisoinnin toimenpiteet]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Tuottavuusohjelman laatiminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2021]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Tilannekeskuksen perustaminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Oikaisuvaatimus palkkapäätökseen 2814/01.02.02.01/2022/2022 § 7]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Selvitys Siun soten organisaatio- ja hallintorakenteesta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Yhtymävaltuuston kokouksen 14.6.2022 päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Kuukausiraportti toukokuu 2022]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Toimitusjohtajan katsaus]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhtymähallitus 20.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Palveluvastaavan viran perustaminen - Ikäihmisten palvelut, läntinen - Heinäveden asumispalvelut]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Palveluvastaavan viran perustaminen - Ikäihmisten palvelut, eteläinen - Kiteen hoivakoti]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Palveluvastaavan viran perustaminen - Perhe- ja sosiaalipalvelut - Lapsiperheiden palvelut - Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Apulaisosastonhoitajan viran perustaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Sairaalapalvelut - Konservatiivinen klinikkaryhmä - Osasto 3K]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Erikoislääkärin viran (147) lakkauttaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Yhteiset palvelut - Infektioiden torjuntayksikkö]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Osastonylilääkärin viran perustaminen - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - Yhteiset palvelut - Infektioiden torjuntayksikkö]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja palvelutarpeen arvioinnin yksikön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän pilotointi 1.7.2022-31.12.2023]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Sosiaalityön koulutus työnantajan tukemana]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 20.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]>