<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Ilmoitusasiat kunnanhallitukselle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Lautakuntien kokouspäätöksiä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Työllisyyskatsaus lokakuu 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Valtionvarainministeriön lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Selvitys kunnista siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen kielteinen päätös vuonna 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät, yleisjohto]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Poikkeamishakemus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Lomituspalvelupäällikön viran täyttäminen 1.1.2023 alkaen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Tohmajärven palkkausjärjestelmän kehittäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Vaikuttamisen kärjet 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen ajankohtaiset asiat ja kunnanhallituksen alaisten työryhmien terveiset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Yhdistysavustusten myöntäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Osavuosiraportti 1-9 kk 2022 valtuustolle ja talousarviomuutokset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Yleishallinnon luottotappiot]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 28.11.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Saatavien poistaminen kirjanpidosta 2022 - tekninen toimiala]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Asunnon käyttötarkoituksen muutoshakemus sekä tilapäinen poikkeuslupa asukasvalinnassa]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Vesiliittymän irtisanomishakemus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Kuntalaisaloite sähkön säästöä valoista]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Kuntalaisaloite koirapuiston perustamisesta Tohmajärvelle - vastaus aloitteeseen]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Hovilan navettarakennus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Miljoona roskapussia -kampanja]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Kunnan järjestämä jätteen alueellinen vastaanotto]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Päätös eläinsuojan yhteyteen sijoitettavaa biokaasulaitosta koskevasta ympäristöluvasta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 22.11.2022 / Päiväkoti Käenpesän piha-alueen kunnostus, investoinnin loppuselvitys]]>