Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 122 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 - 2026 sekä talousarvio 2024

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 99 

 

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä talousarvion 2024 valmistelu on aloitettu maakuntaliiton toimistossa.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026 sekä talousarviosta ja merkitsee tiedoksi liitteenä olevan aikataulun.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 904 947

 

 

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 112 

 

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2026 sekä talousarvion 2024 valmistelua on jatkaettu maakuntaliiton toimistossa. Luonnosta on käsitelty henkilöstötilaisuudessa 22.8.2023. Kokouksessa käsiteltävään luonnokseen pyydetään jäsenkuntien lausunnot.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää käydä evästyskeskustelun liitteenä olevasta toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2026 sekä talousarvion vuodelle 2024 luonnoksesta ja pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot 11.10.2023 mennessä.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sanna Antikainen poistui kokouksesta klo 11.01 ennen päätöksen tekoa.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 904 947

 

 

 

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 122  

236/00.01.02.00/2023  

 

 

Esitetyssä talousarviossa jäsenkuntien maksuosuus on sama 4 000 000 euroa kuin vuoden 2023 talousarviossa. Maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät viimeksi vahvistettujen, jäsenkunnissa verotulotasauksen perusteena olevien laskennallisten verotulojen suhteessa. Talousarvion laatimishetkellä käytettävissä on vuoden 2022 laskennalliset verotulot. Jäsenmaksuosuudet tarkistetaan laskutusajankohtana olevien viimeisten laskennalisten tai lopullisten verotulojen perusteella.

 

Lausunnoissaan jäsenkunnat pääsääntöisesti pitivät hyvänä asiana talousarvion nollakasvua ja kuntien jäsenmaksujen maksuosuuden säilymistä entisellä tasolla. Yksi kunta esitti lausunnossaan, että kuntien jäsenmaksuosuus on alennettava tasolle 3 650 000 euroa. Vuoden 2024 osalta yhteensä yhdeksän jäsenkunnan euromääräinen jäsenmaksu alenee verrattuna vuoteen 2023.

 

Maakuntaliitto on joutunut taloudellisesti sopeuttamaan toimintaansa vuodesta 2015 alkaen. Vuoden 2015 kuntien jäsenmaksuosuudet olivat yhteensä 4 056 000 euroa, kun nyt esitettävässä talousarviossa ne ovat 4 000 000 euroa. Kuitenkin henkilöstökulujen ja muun kustannusrakenteen kasvusta johtuen taloudellinen toimintaympäristö on aivan eri tasolla kuin vuonna 2015. Sopeuttamisesta huolimatta maakuntaliitto on selvinnyt hyvin lakisääteisistä tehtävistään ja jäsenkuntien asettamista laajoista edunvalvontatehtävistä. Useiden vuosien sopeuttamisesta ja ulkopuolisten kustannusten kasvusta johtuen maakuntaliiton rahoituksen supistaminen ilman tehtävien karsimista ei ole mahdollista. Tehtävät ovat lakisääteisiä tai jäsenkuntien maakuntaliiton tehtäväksi antamia kokonaisuuksia.

 

Useat kunnat ovat esittäneet maakuntaliiton kumulatiivisen ylijäämän alentamista tasolle 500 000 euroa. Tämän hetkinen kumulatiivinen ylijäämä on 851 000 euroa. Ehdotukseen on syytä suhtautua varauksellisesti. Maakuntaliiton suurehko hanketoiminta (n. 16 milj. euroa vuonna 2023) tarkoittaa sitä, että on hanketoiminnan luonteesta johtuen varauduttava mahdollisiin takaisinperintöihin, jotka voivat aiheutua myös maakuntaliiton ulkopuolisista olosuhteista. Maakuntaliiton hyvin ja asianmukaisesti hoidetusta hanketoiminasta johtuen tällä hetkellä ei ole näköpiirissä hankkeisiin kohdistuvia takaisinperintöjä. Riskien hallitsemisen vuoksi ylijäämän osalta tulee tehdä laajempaa arviota suunnitelmakauden aikana.

 

Tarkastuslautakunnan 9.10.2023 § 25 esittämä tarkastuslautakunnan talousarvio sisältyy toiminta- ja taloussuunnitelmaan  2024-2026 sekä talousarvioon 2024.

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus esittää, että
1) maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2024
2) maakuntavaltuusto valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään tarvittaessa toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisluonteisia korjauksia ja lisäyksiä.

 

 Päätös 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 904 947