Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 81 

Luonnosvaihe / Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaihe

 

Maakuntahallitus 22.04.2024 § 50 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen (energia ja maisemat) luonnos on parasta aikaa valmistelussa. Maakuntakaavaluonnoksen sisältö on rakentumassa tietojen kokoamisen, erillisselvitysten laatimisen sekä neuvottelujen ja ja eri työryhmien aktiivisen työn tuloksena. Ensimmäiset versiot kaavaselostuksesta, merkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavakartasta on tuotettu.

 

Energiainfran osalta helmikuussa valmistui FCG:n laatima selvitys "Pohjois-Karjalan energiainfrastruktuurin kehittäminen ja sen maankäytölliset tarpeet". Samoin FCG:n laatima "Pohjois-Karjalan tuulivoima-alueiden teknistaloudellinen selvitys" valmistui huhtikuun alussa. Maakuntakaavan jatkotyössä ollaan varauduttu teettämään ja osittain jo kilpailutettukin aurinkovoimaan ja tuulivoiman kulttuuri- ja luontoympäristövaikutuksiin liittyviä selvityksiä. Maisemaselvitystä ollaan parasta aikaa laatimassa maakuntaliiton omana työnä maisemaryhmän tuella ja asiantuntemuksella.

 

Teemojen keskeisistä asiantuntijoista koostuvat maakuntakaavan energia- ja maisemaryhmät ovat kokoontuneet talven ja kevään aikana käymään läpi teemojen maankäyttöä, samoin erilaisia neuvotteluja ja palavereja on käyty eri sidosryhmien kanssa. Energiaryhmä on käynyt läpi selvityksiä ja ottanut niiden valmisteluun kantaa. Maisemaryhmä on kokoontunut aktiivisesti kevään aikana, ja työssä ollaan käyty läpi kohdekohtaisesti nykyisiä maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja tehty siihen päivityksiä. Maakuntakaavatyöryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa, samoin maakuntakaavan ohjausryhmä.

 

Kaikki ryhmät mukaan lukien suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointirymä (SOVA-ryhmä) tulevat kokoontumaan vielä ennen maakuntakaavaluonnoksen lopullista käsittelyä, jonka aikataulutavoitteena on kesäkuun maakuntahallitus.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen tilannekatsauksen ja siitä käydyn keskustelun.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa ja maankäyttöasiantuntija Heikki Viinikka olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Lisätietoja

Pasi Pitkänen, aluesuunnittelupäällikkö

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 040 083 2572

 

 

 

Maakuntahallitus 17.06.2024 § 81  

132/03.02.00.01/2024  

 

 

Maakuntakaavaluonnos on valmistunut ja kaavaprosessin seuraava vaihe on kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen. Kaavaluonnoksen on tavoitteena olla lausunnoilla ja nähtävillä elokuun alkupuolelta syyskuun puoliväliin saakka eli 5.8. - 16.9.2024 välisen ajan.

 

Edellisen maakuntakaavaa käsitelleen maakuntahallituksen kokouksen (22.4.) jälkeen kaikki maakuntakaavan työryhmät ovat kokoontuneet (maakuntakaavatyöryhmä, ohjausryhmä,  SOVA-ryhmä, energiaryhmä ja  maisemaryhmä). Maakuntakaavatyöryhmä 28.5.2024 ja ohjausryhmä 4.6.2024 ovat käsitelleet kaavaluonnoksen aineiston kokonaisuutena viimeisimpänä.

 

Kaavaluonnos koostuu seuraavista kaava-asiakirjoista:

  •     Kaavakartta
  •     Kaavaselostus
  •     Kaavamerkinnät ja määräykset
  •     Liite 1. Pohjois-Karjalan tuulivoimapotentiaalisten alueiden kohdekortit
  •     Liite 2. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kohdekortit

 

Kaavaluonnoksessa osoitetaan nykyinen sekä kehitettävä energiasiirtoverkko (110 kV ja 400 kV) keskeisine sähköasemineen ja voimalaitoksineen. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetään taustaselvitysten perusteella 24 kappaletta tuulivoimaloiden alueita osa-aluemerkinnällä (tv), joiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 740 km2. Teollisen kokoluokan aurinkovoimaan liittyen esitettään koko maakunnan alueen kattava suunnittelumääräys.

 

Kaavaluonnoksessa osoitetaan maisema-alueita seuraavasti. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (ma/mv) esitetään 12 kpl valtioneuvoston hyväksymän täydennysinventoinnin (2021) mukaisesti, ja niiden kokonaispinta-ala on 46 449 ha. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään päivitettyinä 45 kpl maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (ma/mm), pinta-alaltaan yhteensä 53 784 ha. Lisäksi maakuntakaavaluonnoksessa esitetään pohjavesitietokannan perusteella 340 luokiteltua pohjavesialuetta, joiden pinta-ala on yhteensä 1 263 km².

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1. hyväksyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen kaavaluonnoksen
2. asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville, valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään mahdollisia teknisiä korjauksia asiakirjoihin sekä pyytämään siitä lausunnot.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

 

Lisätietoja

Pasi Pitkänen, aluesuunnittelupäällikkö

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 0400 832 572