Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 9


7 Liite asiakasmaksut

Asiakasmaksut 2024 – Eläinlääkintähuollon asiakasmaksujen tarkistaminen

1822/02.03.00.00/2024

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 12.03.2024 § 6

 

 

Lisätiedot Ympäristöterveydenhuollon johtaja Niina Piira puh. 013 330 8206

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja Piira Niina:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja, että maksut tulevat voimaan 1.7.2024 alkaen.

 

 

Päätös Korotuspaine klinikkamaksujen vuosittaiselle tarkastelulle säilyy edelleen. 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunta voi periä kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta niiden eläinten osalta, joita on hoidettu eläinlääkärin vastaanotolla. Lisäksi voidaan periä maksu keskitetystä yhteydenottopalvelusta. Maksuilla voidaan lainsäädännön mukaisesti kattaa toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia.

 

 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön (14.12.2022) 14 §:n mukaan aluevaltuusto päättää asiakasmaksuista, mukaan lukien eläinlääkintähuollon asiakasmaksut.

 

 Nykyisin voimassa olevat eläinlääkintähuollon maksut ovat olleet käytössä 1.7.2023 alkaen. Maksuja on peritty sekä peruseläinlääkäripalveluista että kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Lisäksi on peritty maksu keskitetystä puhelinpalvelusta virka-ajan ulkopuolella.

 

 Eläinlääkintähuollon kustannusten kattamiseksi asiakasmaksuja (klinikkamaksut) on syytä tarkistaa. Klinikkamaksuihin ehdotetaan nykyistä yksinkertaisempaa luokittelua ja peruskäynnin, toimenpiteellisen käynnin sekä päivystysaikana tapahtuvan käynnin korkeampaa klinikkamaksua. Hevosklinikan osalta klinikkamaksu ehdotetaan pidettävän nykyisen suuruisena. Myöskään keskitetyn yhteydenottopalvelun hintoihin ei esitetä muutosta.

 

 Edellä kuvattu ehdotus on linjassa eduskunnan 8.2.2023 hyväksymän eläinlääkintähuoltolain (285/2023) kanssa.

 

 

 

Aluehallitus 27.03.2024 § 53

 

 

Lisätiedot Ympäristöterveydenhuollon johtaja Niina Piira

 niina.piira@siunsote.fi

 Puh. 013 330 8206

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että

* eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja, että maksut tulevat voimaan 1.7.2024 alkaen

* merkitään tiedoksi ympäristöterveydenhuollon jaoston kannanotto: korotuspaine klinikkamaksujen vuosittaiselle tarkastelulle säilyy edelleen

* em. eläinlääkintähuollon maksut päivitetään aluevaltuuston § 96/ 12.12.2023 hyväksymään 1.1.2024 voimaan tulleeseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnastoon kappaleeseen 11.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Ympäristöterveydenhuollon jaosto 12.03.2024 § 6.

 

 

 

Aluevaltuusto 23.04.2024 § 9

 

 

Päätösehdotus Aluehallitus:

 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että

* eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja, että maksut tulevat voimaan 1.7.2024 alkaen

* merkitään tiedoksi ympäristöterveydenhuollon jaoston kannanotto: korotuspaine klinikkamaksujen vuosittaiselle tarkastelulle säilyy edelleen

* em. eläinlääkintähuollon maksut päivitetään aluevaltuuston § 96/ 12.12.2023 hyväksymään 1.1.2024 voimaan tulleeseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnastoon kappaleeseen 11.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.