Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kiteen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 1


 

 

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2024 § 1  

    

 

Päätösehdotus Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Varajäsen tulee valtuutetun sijaan puheenjohtajan kutsusta aina, kun valtuutettu on estynyt riippumatta siitä, miten kauan este kestää.

Varajäsen voi valtuutetun sijasta osallistua kokoukseen esimerkiksi vain yhden asian käsittelyyn.

Kokouskutsu on julkaistu kaupungin kotisivuilla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Koti-Karjala-lehdessä ke 21.2.2024 ja Puruvesi-lehdessä to 22.2.2024.

Kokouskutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen on lähetetty sähköisesti kullekin valtuutetulle vähintään neljä päivää ennen kokousta eli kuntalain 94 § 4 mom. ja Kiteen kaupungin hallintosäännön 9.luvun 11 §:n mukaan määrätyssä ajassa.

Kiteen kaupungin hallintosäännön 10. luvun 17 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään sekä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska nimenhuudon mukaan saapuvilla on 33 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua myös päätösvaltaiseksi.
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.