Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kiteen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 10


 

 

Taloussuunnitelman 2024-2026 investointiosan täydentäminen

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 43 

 

 

Kunta voi varautua tulevina vuosina tehtävään kuntatalouden kannalta merkittävään investointiin keräämällä sitä varten tuloja etukäteen tekemällä tilinpäätöksessä investointivarauksen.

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on yleisohjeessaan tuloslaskelman laatimisesta määritellyt, että investointivaraus saadaan tehdä kunnassa vastaista hankintamenoa varten. Investointivarauksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa. Vaikka kirjanpitolaki ei edellytäkään varauksen yksilöimistä hankekohtaisesti, hyvän kirjanpitotavan mukaisena voidaan pitää sitä, että investointivarausten tekeminen on suhteutettu lähivuosien investointisuunnitelmiin ja yksilöity kunnan taloussuunnitelmassa.

 

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 § 51 (kohta 5) päättänyt, että Kesälahdelle laaditaan Puruvesitalon peruskorjaussuunnitelma vuonna 2024 ja sen peruskorjaus toteutetaan vuonna 2025.

 

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026. Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2024 varattu 150 000 euron määräraha Kesälahden koulun kuntokartoitukseen ja suunnittelutöihin. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 ei ole varattu määrärahaa peruskorjausta varten, koska kaupunginvaltuusto päätti peruskorjauksesta samassa kokouksessa, kun taloussuunnitelma 2024-2026 hyväksyttiin.

 

Hallintosäännön 4 luvun 2 § 2.1 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää yli 1,0 milj. euron hankesuunnitelmasta. Alustavan arvion mukaan peruskorjauksen kustannusarvio on 4-5 milj. euroa. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen tarkentuu kuntokartoituksen ja suunnittelutöiden valmistuttua.

 

Kiteen kaupungin taloudessa yksittäistä yli 4 milj. euron investointia voidaan pitää merkittävänä ja investointivarauksen tekeminen tilinpäätöksessä 2023 on perusteltua. Varovaisuuden periaatteen mukaan voidaan tehdä 4 milj. euron investointivaraus.

 

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, puh. 040 105 2002, kaisa.lappalainen@kitee.fi

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001,

pekka.hirvonen@kitee.fi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy taloussuunitelman 2024-2026 investointiosaan (taloussuunnitelmavuosi 2025) 4 milj. euron määrärahan Kesälahden koulun peruskorjausta varten.

Hankesuunnitelma tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

198/02.02.00.00.00/2023

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2024 § 10  

 

  

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy taloussuunitelman 2024-2026 investointiosaan (taloussuunnitelmavuosi 2025) 4 milj. euron määrärahan Kesälahden koulun peruskorjausta varten.

Hankesuunnitelma tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.