Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kiteen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 3


Liite 1 Valtuustoaloite_Osmo Pirhonen_Valoa kansalle_09112020

 

 

Valtuustoaloite "Valoa kansalle"

 

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 333 

 

 

 

Osmo Pirhonen on jättänyt valtuuston kokouksessa 9.11.2020 valtuustoaloitteen "Valoa kansalle".

 

Tehty valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija: hallintopäällikkö Teppo Koskinen, teppo.koskinen@kitee.fi, puh. 040 105 1012

 

Esittelijä: vs. kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 105 1001

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää Osmo Pirhosen tekemän valtuustoaloitteen teknisen keskuksen valmisteltavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 14.12.2023 § 107 

 

 

 

Tekniselle lautakunnalle on tullut valtuustoaloite, jossa toivotaan valoa kansalle. Vuoden 2020 valtuustoaloitteessa otetaan kantaa siihen, kuinka Rantakentän ja Meijerinrannan investoinnit eivät saa olla esteenä olemassa olevien asuinalueiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

 

Vuosien 2022-2023 investointiohjelma sisälsi määrärahan katu- ja aluevalaistuksen täydentämiselle. Ensimmäiseksi kohteeksi valikoitui Kytänniemen alue. Myös vuosien 2024-2026 investointiohjelmaan on esitetty määrärahavarausta katu- ja aluevalaistuksen täydentämiselle. Vuoden 2024 kohteina tulisivat olemaan Paavontie, Ruoritie, Sepänniemi ja Kytänniemen alueen täydennyskohteet. Lisäksi selvitetään Kesälahden ja Puhoksen taajamien valaistuksen täydennystarpeet.

 

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy asiasta annetun selvityksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 7 

 

 

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuula Korpi, puh. 040 105 1012, tuula.korpi@kitee.fi

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy asiasta annetun selvityksen ja esittää sen kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyy asiasta annetun selvityksen muuttaen selvityksen viimeisen lauseen kuuluvaksi seuraavasti: "Lisäksi selvitetään kaikki muut Kiteen taajaman, muun muassa Selkueen alueen, valaistuksen täydennyskohteet sekä Kesälahden ja Puhoksen taajamien valaistuksien täydennystarpeet". Kaupunginhallitus esittää annetun selvityksen kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

45/00.02.00.00.03/2020

 

Kaupunginvaltuusto 28.02.2024 § 3  

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy asiasta annetun selvityksen ja päättää merkitä valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.