Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 69


Tuloslaskelma_2_2022

 

Vuoden 2022 talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 262 

 

Käyttötalous

 

Siun soten uusimman ennusteen mukaan tältä vuodelta on kertymässä yli 30 miljoonaa euroa uutta katettavaa alijäämää ilman palkkaharmonisaation kustannuksia. Lopullinen vuodelle 2022 tulosvaikutteisesti kohdistuva Kontiolahden kunnan osuus Siun soten alijäämistä ja palkkaharmonisaation kustannuksista ei ole tiedossa talousarviovuoden aikana. Kuluvan vuoden alijäämän suuruuteen voivat vaikuttaa positiivisesti kertaluontoiset erät omaisuuden myynnin osalta vuoden 2022 aikana, mikäli ne ehtivät realisoitua ennen vuoden 2022 loppua.

 

Osavuosiraportin yhteydessä tuotiin esille riski Siun soten uusien alijäämien ja palkkaharmonisaation kustannusten merkittävästä vaikutuksesta kunnan talouteen, mutta siinä vaiheessa Siun soten kustannuksiin ei esitetty talousarviomuutosta. Vaikutus kunnan talouteen on kuitenkin niin merkittävä, että siihen on perusteltua hakea talousarviomuutos.

 

Siun soten kustannuksiin esitetään tässä vaiheessa talousarviomuutoksena 3,9 miljoonan euron lisämäärärahaa. Lopullinen osuus määräytyy Siun soten tilinpäätöksen valmistuttua.

 

Verotulot

 

Loppuvuoden verotulokertymä on ollut osavuosiraportin yhteydessä tehtyä talousarviomuutosta positiivisempaa. Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset verotulojen osalta ovat, että yhteisövero arvioon lisätään 600.000 euroa ja kunnallisvero arvioon lisätään 100.000 euroa. Verotuloihin esitetään talousarviomuutoksen yhteensä 0,7 miljoonan euron lisäystä.

 

Poistot

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä myös vuoden 2022 poistolaskenta on tarkentunut. Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset suunnitelman mukaisten poistojen osalta ovat, että suunnitelman mukaisia poistoja vähennetään 300.000 euroa.

 

Yllä esiteltyjen talousarviomuutoksien vaikutuksesta kunnan tilikauden alijäämäksi olisi muodostumassa -2,7 miljoonaa euroa.

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on kokousasian käsittelyn osalta kutsuttu paikalle sivitysjohtaja Jyrki Rautiainen ja tekninen johtaja Tommi Hirvonen.

 

Liite:

1.)  Tuloslaskelma muutosesityksin

 

Lisätietoja: talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen p. 050 302 8003

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2022. 

 

 Päätös:

Merkittiin, että kunnanhallituksen kokoukseen oli kokousasian käsittelyn osalta kutsuttu paikalle sivitysjohtaja Jyrki Rautiainen ja tekninen johtaja Tommi Hirvonen, ja he olivat läsnä kokousasian käsittelyn ajan klo 16.04-16.10.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2022.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.12.2022 § 69  

329/02.02.01/2021    

 

 Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteessä olevat talousarviomuutokset vuodelle 2022.