Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 31.03.2023/Pykälä 16


Äänestysaktiivisuus kunnassa, 31.3.2023

 

Ennakkoäänten tarkastaminen eduskuntavaaleissa 2023

 

Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 § 16  

337/00.00.00.02/2022  

 

 

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 

1)            ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin,

 

2)            vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä,

 

3)            lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt,

 

4)            kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu vaalilain 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

 

Vaalilain 66.2 §:n mukaan kirjeäänestys on lisäksi jätetettävä huomioon ottamatta; jos:

 

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

 

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

 

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

 

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

 

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä.

 

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan.

 

Hyväksytyt vaalikuoret ovat äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.

 

Kontiolahden keskusvaalilautakunnalle on saapunut ennakkoäänten lähetekuoria yhteensä 4 336 kpl. Äänestysprosentti Kontiolahdessa oli 37,8 %.

 

Äänestysasiakirjakuoria, joissa ei ole joko äänestäjän tai vaalivirkailijan allekirjoituksia on yhteensä 18 kappaletta ja on saapunut yksi kirjeääni.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 839 8005 ja tiedonhallintasuunnittelija Tiina Härkin, p. 050 437 3411.

 

 

Puheenjohtajan ehdotus:  

Keskusvaalilautakunta päättää suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen ja laskea hyväksyttävien äänestysasiakirjojen lukumäärän sekä mahdollisesti hylättävien äänestysasiakirjojen lukumäärän.

Keskusvaalilautakunta käsittelee kirjeäänestyksen vaaliohjeiden mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta käsittelee puutteelliset äänestysasiakirjakuoret ja päättää hyväksytäänkö vai hylätäänkö kyseiset äänet.

 

 Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen ja laskea hyväksyttävien äänestysasiakirjojen lukumäärän sekä mahdollisesti hylättävien äänestysasiakirjojen lukumäärän.

Keskusvaalilautakunta käsitteli kirjeäänestyksen vaaliohjeiden mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta käsitteli puutteelliset äänestysasiakirjakuoret ja päätti hyväksytäänkö vai hylätäänkö kyseiset äänet. 

Ennakkoääniä hyväksyttiin 4334 kappaletta ja hylättiin 2 kappaletta. Hylätyt ennakkoäänet liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.