Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 22


 

Valtuustoaloite koululaisten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 16.05.2023 § 12 

 

Koululaisten kesätyöpaikkoja koskevassa 14.11.2022 tehdyssä valtuustoaloitteessa, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on Ismo Leppänen, esitetään että kunnan kesätyötä tarjotaan kesätyövuonna 15 vuotta täyttäville nuorille ja että Kontiolahden kunta ottaa käyttöön kesätyösetelin sekä yrittäjyystuen.

 

Kontiolahden kunnan henkilöstö- ja työllisyysjaosto vahvistaa vuosittain työllisyysohjelman, jonka osana käsitellään myös kunnan tarjoamat ja tukemat nuorten kesätyöt. Nuorten kesätyön tukemisen kokonaisuuteen ovat kuuluneet jo vuosia kunnan tarjoamat kesätyöpaikat kunnan eri yksiköissä (noin 100 kpl), kesätyön tuki työnantajille (noin 60 kpl) sekä nuorten kesäyrittäjyystuki 4 h-yritysmallilla (100 €/nuori). Kaikista kunnan tukemista ja tarjoamista nuorten kesätyön muodoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla "Töihin kuntaan" -sivustolla omana "Kesätyöpaikat"-sivunaan kunnan muiden avoimien työpaikkojen ja kunnasta työnantajana kertovan sivun yhteydessä.

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto on vahvistanut kokouksessaan 26.1.2023, että kunta tukee kuluvana vuonna vuosina 2004-2008 syntyneiden kontiolahtelaisten nuorten kesätyötä muilla työnantajilla ja kesäyrittäjyyttä sekä tarjoaa kesätyöpaikkoja kunnan yksiköissä samalle ikäryhmälle. Valtuustoaloitteen mukaisesti kunnan kesätyöhön vuonna 2023 voi tulla valituksi kesätyövuonna 15 vuotta täyttävä nuori. 

 

Nykyisellään Kontiolahden kunnan kesätyön tuen ja hakuprosessien organisointi vastaa työelämän käytäntöjä. Nuoret pääsevät harjoittelemaan oikeaa työnhakua sekä kunnan kesätyöpaikkoihin että muille työnantajille sekä kesäyrittäjyyttä, mikä kasvattaa heidän valmiuksiaan hakea työtä myöhemmin avoimilla työmarkkinoilla sekä madaltavat kynnystä yrittäjyyteen yhtenä työllistymisen vaihtoehtona. Valmiuksien vahvistamiseen nuoret saavat tarvittaessa myös tukea Kontiolahden etsivältä nuorisotyöltä ja 4H-yhdistyksestä.

 

Valtuustoaloitteessa esitettiin kesätyösetelin käyttöönottoa, joka olisi käytännössä vaihtoehto nykyiselle kesätyön tuki työnantajille käytännölle. Kesätyösetelin haku/jakoperusteet ja -tavat vaihtelevat eri kaupungeissa, kunnissa ja muiden tuen antajien rahoitusmuodoissa. Yleistä on, että setelin haku, käyttöönotto, työn etsiminen ja työpaikan haku sekä kesätyösetelin ehtojen ja joko digitaalisen- tai paperisen hakulomakkeen toimittaminen työpaikkaan on silloin nuoren vastuulla. Työsuhteen jälkeen työnantaja hakee tuen kunnan ohjeiden mukaan tarvittavine liitteineen. Näin nuorelle tulee melko suuri vastuu prosessista, joka myös poikkeaa yleisistä työelämän työnhakukäytännöistä, ja jota ei näin ollen ole myöskään nuorelle olennaista opetella nuoren elämän jatkon kannalta.

 

Työllisyyspalvelut arvioivat vuoden 2023 aikana valtuustoaloitteessa esitettyä kesätyöseteliä verrattuna olemassa olevaan työnantajille annettavaan kesätyön tuen käytäntöön. Vuoden 2024 kesätyöllistämisen käytännöt vahvistetaan henkilöstö- ja työllisyysjaostossa vuoden vaihteessa 2023-2024. Vuoden 2024 kunnan kesätyön haun käynnistämistä aikaistetaan helmikuulle (vuonna 2022 hakuaika oli maaliskuussa), jotta ajankohta on lähempänä ympäristökuntien ja elinkeinoelämän rytmiä. 

 

Valtuustoaloitteessa oli viitattu Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisuun 1/22, jossa yhdeksi vertailukunnaksi oli otettu Kontiolahti. Kyseinen julkaisu on aiheeltaan "Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet". Julkaisu käsittelee nuorten monialaisten palvelujen kokonaisuutta. Keskiössä on jako kolmeen palvelujen ryhmään, jotka ovat: ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut, tukevat palvelut (tilapäiset tai toistuvat palvelut) ja korjaavat palvelut. Julkaisun tilastoaineisto on vuosilta ennen oppivelvollisuusiän laajentamista 18 vuoteen.

 

Nuorille tarjottavilla kesätöillä tuetaan nuoren kasvua ja työelämätaitojen karttumista, jotka sijoittuvat em. tutkimuksessa ennaltaehkäiseviin toimiin. Nuorisotyöttömyys taas kohdentuu eri ikäryhmään ja tukeviin palveluihin, joka oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä koskettaa pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita nuoria.  Ko. julkaisun mukaan "nuorten monialaisten palvelujen järjestämiseksi tehokkaiksi koetaan yksittäisten palvelujen sijasta palveluketjut, joissa nuorta tuetaan moniammatillisesti". Julkaisussa myös ehdotetaan, että tukea tarvitsevalle nuorelle, jolla on asiakassuunnitelma, tulisi nimetä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöstä on hyötyä etenkin niille nuorille, joilla näkyy syrjäytymiseen viittaavia puute- tai riskitekijöitä. Keskeistä palvelujen kirjon keskellä on etenkin nuorten näkökulmasta se, että jollakin ammattilaisella on päävastuu yksittäisen asiakkaan asioiden hoitamisesta ja edistämisestä."

 

Työllisyyspalvelut edistävät toiminnallaan monialaisten palvelujen toimintaa ja yhteensovittamista. Tavoitteena on tukea nuoria oikea-aikaisiin palveluihin ja koulutukseen sekä työelämän polulle.

 

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi työllisyyspäällikkö Ulla Mänttäri-Tikka.

 

Liitteenä valtuustoaloite koululaisten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi.

 

Lisätietoja: työllisyyspäällikkö Ulla Mänttäri-Tikka, p. 050 427 0595.

 

Henkilöstöpäällikön ehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan edellä oleva vastaus.

 

 Päätös:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan edellä oleva vastaus.

 

Merkittiin, että työllisyyspäällikkö Ulla Mänttäri-Tikka oli läsnä henkilöstö- ja työllisyyjaoston kokouksessa tämän kokousasian käsittelyn ajan klo 16.46-16.55.

 

Kunnanhallitus 22.05.2023 § 113 

 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen ja esittää kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

 

 Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:


Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen ja esittää kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä lisäyksellä, että kunnan kesätyöhön voi jatkossa tulla valituksi kesätyövuonna 15 vuotta täyttävä nuori.

-------

Kunnanhallitus päätti hyväksyä edellä annetun vastauksen ja esittää kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä lisäyksellä, että kunnan kesätyöhön voi jatkossa tulla valituksi kesätyövuonna 15 vuotta täyttävä nuori.

Työllisyyspäällikkö Ulla Mänttäri-Tikka oli paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Hän poistui kokouksesta klo 17.41.

 

 

Kunnanvaltuusto 29.05.2023 § 22  

397/00.01.02.03/2022  

 

 

 

 

 Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä edellä annetun vastauksen lisäyksellä, että kunnan kesätyöhön voi jatkossa tulla valituksi kesätyövuonna 15 vuotta täyttävä nuori.