Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 28


 

Kotiäänestyksen järjestäminen presidentinvaaleissa

 

Keskusvaalilautakunta 12.12.2023 § 28  

212/00.00.00.02/2023  

 

 

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin alentunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen voi osallistua vain kunnassa kirjoilla oleva henkilö.

 

Kotiäänestys suoritetaan yhtenä tai useampana päivänä ensimmäisen vaalin ennakkoäänestysaikana 17.1. - 23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysaikana 31.1. - 6.2.2024.

 

Vuoden 2024 presidentinvaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

 

Jos ensimmäisen vaalin ilmoittautuminen saapuu kuntaan myöhässä katsotaan se toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautumiseksi.

 

Jos äänestäjä ilmoittautuu ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tällöin tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

 

Jos äänestäjä ei äänestä ensimmäisessä vaalissa, mutta haluaa äänestää toisessa vaalissa tulee hänen ilmoittautua toisen

vaalin kotiäänestykseen kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16.00.

 

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

 

Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava henkilökohtaisesti kirjeellä kotiäänestyksestä niille kuntalaisille, jotka ovat käyttäneet kotiäänestysoikeutta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Kontiolahti lähettää ilmoituksen myös kuntavaaleissa 2021 kotiäänestysoikeutta käyttäneille henkilöille. Ilmoitukset postitetaan viimeistään 2.1.2024

 

Oikeusministeriön antaman ohjeen mukaan voi kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja asuu samassa taloudessa ja on kyseisen kunnan äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen.

 

Omaishoitaja on ilmoitettava samassa yhteydessä kotiäänestykseen, kun varsinainen kotiäänestykseen oikeutettu kuntalainen ilmoittautuu.

Omaishoitajan äänestyksessä ei tarvitse olla läsnä 18 vuotta täyttänyttä henkilöä.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005 ja tiedonhallintasuunnittelija Tiina Härkin p. 050 437 3411.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää, että Kontiolahden kunnassa suoritetaan vuoden 2024 presidentinvaalien kotiäänestys kahtena päivänä ennakkoäänestyksen ensimmäisen vaalin ja kahtena päivänä mahdollisen toisen vaalin aikana. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja yksi vaalitoimikunnan jäsenistä. Esteen sattuessa vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä voivat toimia myös vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja vaalitoimikunnan varajäsenet.

 

 Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti, että Kontiolahden kunnassa suoritetaan vuoden 2024 presidentinvaalien kotiäänestys kahtena päivänä ennakkoäänestyksen ensimmäisen vaalin ja kahtena päivänä mahdollisen toisen vaalin aikana. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja yksi vaalitoimikunnan jäsenistä. Esteen sattuessa vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä voivat toimia myös vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja vaalitoimikunnan varajäsenet.