Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 09.02.2024/Pykälä 10


 

Eron pyyntö luottamustoimista ja toimielinten jäsenvalinnat eronneen sijalle

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 8 

 

 

Kunnanvaltuutettu Jouni Jolkkonen on 2.1.2024 saapuneella ilmoituksellaan pyytänyt eroa kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia. Jolkkonen on Kontiolahden perussuomalaisten:

-         valtuutettu kunnanvaltuustossa,

-         sivistyslautakunnan jäsen,

-         hyvinvointineuvottelukunnan jäsen,

-         Vaalilautakunnan jäsen, Presidentinvaalit 2024 (Onttolan vaalilautakunta)

-         Vaalilautakunnan jäsen, Europarlamenttivaalit 2024 (Onttolan vaalilautakunta) sekä

-         Kontiolahden kunnan nimeämä:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen
 

Kuntalain (410/2015) 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Kuntalain 17 § 2 momentin nojalla jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

 

Jouni Jolkkosen tilalle Kontiolahden kunnanvaltuustoon nousee Kontiolahden Perussuomalaisten varavaltuutettu Sami Strandman. Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005

 

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että:

1. kunnanvaltuusto myöntää eron Jouni Jolkkoselle kunnan luottamustoimista, sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

2. kunnanvaltuusto toteaa, että valtuuston puhenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntalain 17 §:n 2 momentin nojalla Kontiolahden Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Sami Strandmanin.

3. kunnanvaltuusto toteaa, että valtuuston puheenjohtaja esittää pyynnön keskusvaalilautakunnalle määrätä Kontiolahden Perussuomalaisille uusi varavaltuutettu.

4. kunnanvaltuusto valitsee eronneen sijaan uuden jäsenen sivistyslautakuntaan, hyvinvointineuvottelukuntaan sekä varajäsenen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, ettei Jouni Jolkkosen tilalle valita uutta vaalilautakunnan jäsentä Presidentin- ja Europarlamenttivaaleihin 2024 (Onttolan vaalilautakunta). Vaalilautakunnissa käytetään niihin aikaisemmin valittuja varajäseniä.

 

 Päätös:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että:

1. kunnanvaltuusto myöntää eron Jouni Jolkkoselle kunnan luottamustoimista, sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

2. kunnanvaltuusto toteaa, että valtuuston puhenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntalain 17 §:n 2 momentin nojalla Kontiolahden Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Sami Strandmanin.

3. kunnanvaltuusto toteaa, että valtuuston puheenjohtaja esittää pyynnön keskusvaalilautakunnalle määrätä Kontiolahden Perussuomalaisille uusi varavaltuutettu.

4. kunnanvaltuusto valitsee eronneen sijaan uuden jäsenen sivistyslautakuntaan, hyvinvointineuvottelukuntaan sekä varajäsenen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, ettei Jouni Jolkkosen tilalle valita uutta vaalilautakunnan jäsentä Presidentin- ja Europarlamenttivaaleihin 2024 (Onttolan vaalilautakunta). Vaalilautakunnissa käytetään niihin aikaisemmin valittuja varajäseniä.

 

 

Kunnanvaltuusto 05.02.2024 § 5 

 

 

 

 Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti:

1. myöntää eron Jouni Jolkkoselle kunnan luottamustoimista, sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä.

2. että valtuuston puhenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntalain 17 §:n 2 momentin nojalla Kontiolahden Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Sami Strandmanin.

3. että valtuuston puheenjohtaja esittää pyynnön keskusvaalilautakunnalle määrätä Kontiolahden Perussuomalaisille uusi varavaltuutettu.

4. valtuutettu Sanna Niiranen ehdotti sivistyslautakunnan, hyvinvointineuvottelukunnan jäseneksi ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi Mika Hiltusta. Lisäksi Sanna Niiranen ehdotti Mika Hiltusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisu Kantelista sekä hyvinvointineuvottelukuntaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keijo Romppasta.

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyjä ehdotuksia.

Kunnanvaltuusto valitsi Mika Hiltusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (31.5.2025 saakka) seuraaviin luottamustoimiin:

- Sivistyslautakunnan jäsen (varajäsen Kaisu Kantelinen),
- Hyvinvointineuvottelukunnan jäsen (varajäsen Keijo Romppanen) ja
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen.

 

 

Keskusvaalilautakunta 09.02.2024 § 10  

6/00.00.01.01/2024  

 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on kunnanvaltuuston päätöksen 5.2.2024 § 5 kohdan 3 mukaisesti pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään Kontiolahden Perussuomalaisille uuden varavaltuutetun.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Keskusvaalilautakunta määrää Kontiolahden Perussuomalaisille uudeksi varavaltuutetuksi Markku Nykäsen.

 

 Päätös:

Keskusvaalilautakunta määräsi Kontiolahden Perussuomalaisille uudeksi varavaltuutetuksi Markku Nykäsen.