Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 10.04.2024/Pykälä 20


 

Kotiäänestyksen järjestäminen europarlamenttivaaleissa 2024

 

Keskusvaalilautakunta 10.04.2024 § 20  

212/00.00.00.02/2023  

 

 

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin alentunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen voi osallistua vain kunnassa kirjoilla oleva henkilö.

 

Kotiäänestys suoritetaan yhtenä tai useampana päivänä vaalien ennakkoäänestysaikana 29.5. - 4.6.2024.

 

Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava henkilökohtaisesti kirjeellä kotiäänestyksestä niille kuntalaisille, jotka ovat käyttäneet kotiäänestysoikeutta edellisissä yleisissä vaaleissa (presidentinvaalit). Kontiolahti lähettää ilmoituksen myös eduskuntavaaleissa 2023 kotiäänestysoikeutta käyttäneille henkilöille. Ilmoitukset postitetaan viimeistään 8.5.2024.

 

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

 

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. Läsnä oleva henkilö voi tarvittaessa olla vaalitoimikunnan jäsen. Omaishoitajan äänestyksessä ei tarvitse olla läsnä 18 vuotta täyttänyttä henkilöä.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula, p. 050 439 8005.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää, että Kontiolahden kunnassa suoritetaan vuoden 2024 europarlamenttivaalien kotiäänestys enintään kahtena päivänä ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja yksi vaalitoimikunnan jäsenistä. Esteen sattuessa vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä voivat toimia myös vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja vaalitoimikunnan varajäsenet.

 

 Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti, että Kontiolahden kunnassa suoritetaan vuoden 2024 europarlamenttivaalien kotiäänestys enintään kahtena päivänä ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja yksi vaalitoimikunnan jäsenistä. Esteen sattuessa vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä voivat toimia myös vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja vaalitoimikunnan varajäsenet.