Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.10.2023/Pykälä 97Hyvinvointilautakunnan vastine kristillisdemokraattien 27.9.2021 valtuustoaloitteeseen omaishoitajien maksuttomista uinti- ja kuntosalikäynneistä

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 18.11.2021 § 128 

 

 

 

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on 27.9.2021 jättänyt valtuustoaloitteen omaishoitajien maksuttomista uinti- ja kuntosalikäynneistä. Valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuustoryhmät.

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo säästöjä kuntien talouteen sekä helpottaa hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää painetta.

 

Aloitteessa todetaan myös, että omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja kuntoutukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Valtuustoaloitteessa esitetään, että omaishoidon tukea saava henkilö pääsisi maksutta kunnan liikuntapalveluiden piirissä oleviin uimahalleihin ja kuntosaleihin niiden aukioloaikaina.

 

Liperin kunnassa tuetaan kuntalaisten liikkumista monin tavoin. Kuntalaisille on maksuttomat kuntosalit Ylämyllyllä ja Viinijärvellä sekä maksuttomia vuoroja Liperin kirkonkylän Kyläsalille. Uimahallissa vammaiskortilla asiakas ja hänen avustajansa saavat uida maksutta.

 

Hyvinvointipalveluissa on selvitetty maksuttoman omaishoitajien uinnin kokonaisvaikutuksia sekä toimintatapaa naapurikunnista.  Omaishoitajien uimahallikäyntien maksuttomuus ei ole yleinen toimintatapa. Siun sotesta saadun tiedon mukaan Liperissä on 87 omaishoitajaa, heidän arvokkaan työn ja jaksamisen tukeminen on tärkeää. Hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Liperin kunta aloittaa kahden vuoden kokeilun liperiläisten omaishoitajien maksuttomista uimahalli- ja kuntosalikäynneistä Liprakassa.

 

Etuus maksuttomuuteen on osoitettava omaishoidontuesta saatavalla palkkalaskelmalla, jossa tehtävänimikkeenä on "omaishoitaja". Esitettävä palkkalaskelma saa olla enintään 2 kk aikaisemmin päivätty.
Palkkalaskelma ja henkilöllisyystodistus esitetään Liprakan kulkukortin lunastamisen yhteydessä. Kulkukortin voi hankkia Liperin kunnan asiointipisteellä, Varolantie 3. Hyvinvointipalveluissa laaditaan kokeilun tarkemmat ohjeistukset ja niistä ilmoitetaan kunnan internet-sivuilla. 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta A

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, että se aloittaa maksuttomien uimahallikäyntien kokeilun omaishoitajille ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. Kokeilun aikana maksuttomien käyntien määrää seurataan sekä kerätään palautetta kokeilusta.

 

Päätös Päätökseen korjattu päätösehdotuksessa ollut virheellinen päivämäärä, kun kyse on kahden vuoden kokeilusta. Hyvinvointilautakunta päättää, että se aloittaa maksuttomien uimahallikäyntien kokeilun omaishoitajille ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023.
Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Kunnanhallitus

Toimeenpano Vapaa-aikapalvelut

Tiedoksi 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja

 

 

Hyvinvointilautakunta 12.10.2023 § 97 

83/00.02.00.01/2021      

 

Omaishoitajien maksuttomien uimahalli- ja kuntosalikäyntien kokeilu on ollut käynnissä uimahalli Liprakassa 1.1.2022 alkaen. 3.10.2023 mennessä mahdollisuutta hakea kerralla yhden vuoden voimassa olevan Liprakan kulkukortin on hyödyntänyt 20 eri liperiläistä omaishoitajaa. Vuoden jälkeen kortin voimassaoloa on voinut käydä jatkamassa kokeilun voimassaoloajan puitteissa. Kortin hakemisen yhteydessä omaishoitajat ovat antaneet runsaasti positiivista palautetta tästä maksuttomasta etuudesta.

 

 

Vaikutusten arviointi Omaishoitajien maksuttomilla uimahallikäynneillä tuetaan omaishoitajien jaksamista vaativassa omaishoitajan työssä. Yksilöityjä omaishoitajien korttien käyttömääriä ei ole saatavilla. Arvioitu kustannusvaikutus on laskettu 30 käyntikerran perusteella. Tällöin vuosittainen kustannus kunnalle on 2 400 € nykyisillä Liprakan sarjakortin hinnoilla ja 20 omaishoitajalla.

 

Valmistelija Vapaa-aikapäällikkö Partanen Reetta

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää jatkaa omaishoitajien maksuttomia uimahallikäyntejä uimahalli Liprakassa toistaiseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Toimeenpano Vapaa-aikapalvelut

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja p. 040 834 7185