Dynasty tietopalvelu Haku RSS Liperin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 18.04.2024/Pykälä 44


Liperin päiväkodin Opintien ja Penttilän yksiköiden yhdistäminen

 

 

Hyvinvointilautakunta 18.04.2024 § 44 

154/12.07.00.00/2024      

 

Liperin varhaiskasvatus on yhdessä elinympäristöpalvelujen kanssa tarkastellut nykyisiä kirkonkylän varhaiskasvatuksen tiloja sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrää Liperin alueella. Liperin kirkonkylällä varhaiskasvatus voitaisiin keskittää koulukeskuksen ja Penttilän alueelle elokuusta 2024 alkaen.

 

Yksiköiden yhdistämisen taustalla ovat talouden tasapainottamistoimet, ikäluokkien ja sitä kautta lapsimäärien pieneminen, sekä Opintien rakennuksen ja piha-alueen suuret korjaustarpeet ja kustannukset. Useat perheet ovat toivoneet, että varhaiskasvatus keskitettäisiin samalle alueelle koululaisten ja esikoululaisten kanssa. Tämä helpottaisi loma-aikojen hoidon järjestämistä. Myös varhaiskasvatuksen johtamisen järjestelyjen kannalta toiminnan keskittäminen nähdään tarpeellisena.

 

Terveystarkastajan mukaan Opintien yksikön rakennus sekä pinnat ovat iäkkäitä ja peruskorjauksen tarpeessa. Ilmanvaihtoa tulisi säätää, koska se ei ole tasapainossa ja alipaineen vuoksi kellarista tulee välillä hajuhaittaa. Opintien yksikkö on ollut myös sisäilmatyöryhmän seurannassa. Selkeitä viitteitä terveyshaitoista ei tarkastuskertomuksen mukaan ole kuitenkaan tiloista löytynyt.

 

Henkilöstölle sekä lasten vanhemmille on pidetty yhdistymiseen liittyvät infotilaisuudet, jossa on käyty avointa keskustelua yhdistymisen hyödyistä ja samalla mahdollisista haasteista.

 

Penttilän yksikköön tehdyssä katselmuksessa terveystarkastaja on todennut tilat soveltuviksi ennusteen mukaiselle lapsimäärälle. Penttilän piha-alueen kunnostaminen sekä laajennus toteutetaan tulevan kesän aikana, jotta toiminta siellä voidaan käynnistää elokuusta alkaen. Pihan kunnostamiseen Liperin kunta on saanut hankerahoitusta ja Penttilän pihan suunnittelutyö on jo aloitettu. Penttilän yksikön sisätiloissa tehdään jonkin verran muutostöitä kesän aikana mm. väliseinillä sekä wc-tilojen osalta.

 

Vaikutusten arviointi Varhaiskasvatuksen toimintojen keskittäminen koulukeskuksen alueelle vaikuttaisi Liperin päiväkodin toimintaan myönteisesti etenkin lasten näkökulmasta. Lapset pääsevät osallistumaan nykyistä paremmin oman ikätason mukaiseen toimintaan ja leikkimään uudistetulla piha-alueella. Toiminnan suunnittelu helpottuu ja nykyiset henkilöstöresurssit saadaan paremmin käyttöön yhdistymisen myötä.

 

 Tällä hetkellä sekä Penttilän että Opintien yksiköiden pitkät aukioloajat määrittävät henkilöstön työvuorosuunnittelua, mikä helpottuisi myös yhdistymisen myötä. Yhdistymisen etuna olisi henkilöstöresurssin kohdentamisen oikea-aikaisesti lasten hoitoaikojen mukaan. Nykyisin kahden yksikön toiminnassa henkilöstöä tarvitaan molemmissa taloissa aukioloaikojen ääripäissä aamu- ja iltavuoroissa enemmän kuin mitä yhdistymisen myötä. Tämän vuoksi henkilöstöä voidaan keskittää paremmin työvuoroihin silloin, kun lapsia on paikalla enemmän.

 

 Lisäksi tukipalvelujen oston, kiinteistön kunnossa pidon sekä lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksen kautta saadut säästöt talouden tasapainottamisen näkökulmasta näyttäytyvät myös edullisemmalta ratkaisulta nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Toiminnan keskittäminen toisi säästöjä myös näiltä osin varhaiskasvatuksen järjestämiseen henkilöstökulujen lisäksi kirkonkylän alueella.

 

Valmistelija Varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Korhonen

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta

 

Päätösehdotus  Hyvinvointilautakunta päättää, että Liperin päiväkodin kaksi yksikköä yhdistetään. Toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Penttilän yksikköön 1.8.2024 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Ote Elinympäristölautakunta

Toimeenpano Hyvinvointipalvelut

Tiedoksi Talousjohtaja, kunnan viestintä, terveystarkastaja

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja p. 040 766 0940