Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 73 

Vuosisuunnitelmat 2022-2023

277/12.00.02.00/2021

 

Hyvltk 09.08.2022 § 62  

 

 

Selostus Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Perusopetuslain mukainen esiopetus on Outokummussa hallinnollisesti osa varhaiskasvatusta, joten sen vuosisuunnitelma on omana asiakirjanaan. Varhaiskasvatuslain 24 §:n ja lukiolain 56 §:n mukaan toiminnan järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä kasvatusta ja koulutusta. Outokummussa arviointi on toteutettu vuosisuunnitelmien ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumisen arviointina. Koulujen rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkotien johtajat sekä esiopetuksen vastaava ovat valmistelleet vuosisuunnitelmat yhdessä henkilöstönsä kanssa.

 

Vaikutusarviointi Ei tarvetta

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja, perusopetuksen ja lukion rehtorit, hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosisuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023 liitteiden mukaisina. Perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat tuodaan syyskuun kokoukseen.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Hyvltk 13.09.2022 § 73   

  

 

Selostus Liitteenä perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat.

 

Vaikutusarviointi Ei tarvetta

 

Valmistelija Perusopetuksen ja lukion rehtorit

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2022-2023 liitteiden mukaisina.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________