Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 31


 

Outokummun kaupungin rakennusvalvonnan lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle Keretin kaivosalueen rakennusten suojelun purkamisesta

218/10.03.00.08/2022

 

Rakympj 09.11.2022 § 31   

  

 

Selostus Pohjois-Karjalan ELY-keskus on pyytänyt Outokummun kaupungin rakennusvalvonnalta lausuntoa Keretin kaivosalueen rakennusten suojelupäätöksen purkamisesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 15.11.2022 mennessä.

 

 Esityksen suojelun purkamisesta on tehnyt FinnCobalt Oy 19.8.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Esitys koskee yhtiön omistamaa Keretin kaivostornia ja sen yhteydessä olevaa kahta siiloa. Kohteen kiinteistötunnus on 309-406-154-10.

 

 Purkamisesitystä FinnCobalt perustelee mm. tornin huonolla kunnolla ja turvallisuusriskillä ja sen aiheuttamalla haitalla kaivoshankkeelle. Esityksen mukaan torni on rakennettu 70 vuotta sitten muutaman kymmenen vuoden käyttöä varten sen aikaisia (heikkolaatuisia) materiaaleja käyttäen eikä sitä ole tarkoitettu säilytettäväksi muistomerkkinä. FinnCobaltin teettämän selvityksen mukaan tornin arvioidut korjauskustannukset olisivat minimissään 2,4M€.

 

 Keretin kaivostorni ja kaksi siiloa on suojeltu rakennussuojelulain (60/1985) nojalla (Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen päätös 25.11.1996 ja ympäristöministeriön vahvistus 27.1.1998). Rakennussuojelulaki on kumottu ja asiassa sovelletaan lakia rakennusperinnön suojelemisesta. Päätöksen suojelun purkamisesta tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

 

 Kaupunginhallitus antaa asiasta oman lausuntonsa.

 

 FinnCobaltin teettämään kuntokartoitukseen on koottu pääasiassa aistinvaraisesti tehtyjä havaintoja tornin vaurioista. Vaurioiden syntyajankohdasta ei ole arviota (ts. onko vaurio syntynyt tornin käytön aikana vai käytön päättymisen jälkeen). Tarkempia tutkimuksia betonin lujuudesta, karbonatisoitumisesta tai terästen korroosiosta ei ole tehty. Myöskään maininnalle "heikkolaatuisia materiaaleja" ei löydy perusteluita, todennäköisesti materiaalit ovat olleet rakentamisajankohtanaan vähintäänkin tavanomaista tasoa. Kuntokartoituksen perusteella tehtyyn korjauskustannuslaskelmaan liittyy puutteellisten tutkimusten vuoksi epävarmuustekijöitä. Näin ollen ennen suojelupäätöksen purkua tulisi tehdä tarkempi kuntotutkimus ja verrata rakenteiden nykyistä kuntoa rakentamisajankohtaan.

 

 Yleisesti ottaen voidaan todeta, että torni ja siilorakennuksen tarvitsisivat pikaisesti korjaus- ja ylläpitotöitä, mikäli ne halutaan säilyttää. Suojelupäätöksen purkamista käsiteltäessä kannattanee arvioida myös mahdollisen tulevan kaivostoiminnan mahdollisesti aihettamat riskit rakennuksille ja niiden säilyvyydelle.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, puh 044 7559 333,  janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää antaa edellä esitetyn lausuntonaan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________