Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 32


 

Rakennuksen purkamismääräys koskien kiinteistöä 309-7-702-2, uhkasakon tuomitseminen ja uusi asettamisvaiheen kuuleminen

206/10.03.00.07/2021

 

Rakympj 02.06.2021 § 11  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on määrännyt kiinteistön 309-7-702-2 omistajaa toimittamaan selvityksen mainitulla kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kunnosta sekä saattamaan rakennuksen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään kuntoon.

 

 Kiinteistön omistaja ei ole noudattanut määräyksiä.

 

 Koska rakennuksen kunnosta ei ole saatu selvityksiä, ja ulkopuolelta tarkasteltuna rakennuksen kantavien rakenteiden kestävyys vaikuttaa selvästi riittämättömältä,  rakennuksesta aiheutuu maankäyttö- ja rakennuslain  § 166 mukaista ilmeistä vaaraa turvallisuudelle. Näin ollen rakennusvalvontaviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristöjaosto voi määrätä rakennuksen purettavaksi.

 

 Määräystä on tarpeen tehostaa asetettavallla uhkasakolla tai teettämisuhalla.

 

 Uhkasakkolain ja hallintolain mukaisesti asianosaiselle tulee varata tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. kuulla kiinteistön 309-7-702-2 omistajaa ko. kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta koskevasta purkamismääräyksestä
2. ja samalla kuulla määräyksen tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta
3. suorittaa kohtien 1 ja 2 kuulemisen todisteellisesti
4. antaa aikaa kuulemiselle 30 vrk siitä, kun kiinteistön omistaja on saanut tiedon kuulemisesta.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 22.09.2021 § 20  

 

 

Selostus Kuulemiskirje on toimitettu kiinteistön 309-7-702-2, XX omistajalle XX todisteellisesti 9.6.2021. Kuulemiseen ei ole vastattu määräaikaan mennessä.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutustenarviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Määrätä kiinteistön 309-7-702-2 omistajan XX purkamaan kiinteistöllä sijaitseva rakennus maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen siten, että purkutyöt on aloitettava viimeistään 10.1.2022 ja ne tulee olla saatettuna loppuun viimeistään 30.6.2022.
2. Asettaa määräyksen tehosteeksi purkutyön aloittamisen määräajan osalta kiinteän uhkasakon suuruudeltaan 2.000 €, joka lankeaa mikäli määräaikaa ei ole noudatettu, sekä purkutöiden loppuunsaattamisen määräajan osalta uhkasakon suuruudeltaan 5.000 €, joka lankeaa mikäli määräaikaa ei ole noudatettu.
3. Velvoittaa kiinteistön omistaja XX ilmoittamaan mahdollisessa kiinteistön omistajanvaihdostilanteessa uudelle omistajalle edellä esitetyistä määräyksistä ja uhkasakoista sekä ilmoittamaan omistajan vaihdoksesta rakennusvalvontaviranomaiselle.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 27.01.2022 § 37  

 

 

Selostus Kiinteistön 309-7-702-2 omistaja XX ei ole noudattanut rakennus- ja ympäristöjaoston määräystä koskien rakennuksen purkutöiden aloittamista.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

 

Rakympj 07.04.2022 § 9  

 

 

Selostus Kiinteistön 309-7-702-2 omistaja XX ei ole edelleenkään noudattanut rakennus- ja ympäristöjaoston määräystä koskien rakennuksen purkutöiden aloittamista.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Tuomita kiinteistön 309-7-702-2 omistaja XX 2.000 € uhkasakkoon, koska määrättyä velvoitetta (rakennuksen purkutöiden aloitus) ei ole noudatettu asetettuun määräaikaan (10.1.2022) mennessä.
2. Toimittaa päätöksen tuomitsemisesta todisteellisesti.
3. Lähettää ilmoituksen maanmittauslaitokselle kiinteistöä koskevista velvoitteista ja uhan tuomitsemisesta.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 31.08.2022 § 24  

 

 

Selostus Kiinteistön 309-7-702-2 omistaja ei ole noudattanut rakennus- ja ympäristöjaoston määräystä koskien rakennuksen purkutöiden loppuun saattamista. Näin ollen kiinteistön omistaja on syytä tuomita rakennus- ja ympäristöjaoston 22.9.2021 § 20 päätöksen mukaisesti 5.000 € uhkasakkoon.

 

 Samalla voidaan kiinteistön omistajaa kuulla uudelleen kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen purkamismääräyksestä sekä purkamismääräyksen tehosteeksi asetettavasta teettämisuhasta.

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin  kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Tuomita kiinteistön 309-7-702-2, XX omistajan XX  5.000 € uhkasakkoon, koska määrättyä velvoitetta (rakennuksen purkutöiden loppuunsaattaminen 30.6.2022 mennessä) ei ole noudatettu.
2. Toimittaa päätöksen tuomitsemisesta todisteellisesti.
3. Lähettää ilmoituksen maanmittauslaitokselle kiinteistöä koskevista velvoitteista ja uhan tuomitsemisesta.
4. Kuulla kiinteistön omistajaa uudesta kiinteistöllä sijatsevaa rakennusta koskevasta purkamismääräyksestä (Hallintolaki § 34 ja § 60),
5. ja samalla kuulla kohdassa 4. annetun määräyksen tehosteeksi asetettavasta teettämisuhasta (Uhkasakkolaki § 22).
6. Antaa aikaa kuulemiselle kohtien 4. ja 5. osalta 10.10.2022 saakka,
7. ja ilmoittaa samalla, että asia voidaan ratkaista vaikka kuulemiseen ei vastattaisikaan.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 09.11.2022 § 32   

  

 

Selostus Rakennus- ja ympäristöjaoston päätös 31.08.2022 § 24 on toimitettu kiinteistön omistaja XX. Päätöksen kohtiin 4. ja 5. ei ole saatu vastausta. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen tila on ennallaan, mitään kunnostustoimia tai selvityksiä rakennuksen kunnosta ei ole tehty. Aiempia jaoston määräyksiä ei ole noudatettu.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin  kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Velvoittaa kiinteistön 309-7-702-2, XX omistajan XX  purkamaan kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen siten, että purkutyöt on saatettu loppuun 28.2.2023 mennessä (päävelvoite).
2. Asettaa velvoitteen tehosteeksi teettämisuhan siten, että purkutyöt teetetään kaupungin rakennusvalvonnan toimesta ja kustannukset peritään kiinteistön omistajalta. Teettämisuhka lankeaa mikäli päävelvoitetta ei ole noudateta.
3. Toimittaa päätöksen kiinteistön omistajalle todisteellisesti.
4. Lähettää ilmoituksen maanmittauslaitokselle kiinteistöä koskevista velvoitteista.
5. Periä tästä päätöksestä rakennusvalvontataksan kohdan 17.2 mukaisesti 250 € maksun.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________