Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 174 

V. 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 174  

123/02.02.00/2022  

 

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 Talousarvion ja taloussuunnitelman aikataulu on seuraava:

 

 . Talousarvion laadintaohjeet kunnanhallituksessa 26.9.2022

 . Toimialojen talousarvioesitykset 4.11.2022 mennessä

 . Kunnanhallituksen talousarviokokous 21.11.2022 ja tarvittaessa

     7.12.2022

 . Valtuuston kokous 13.12.2022

 

 Talousarvion laadintaohjeet ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että toimialojen tulee laatia talous-
arvioesityksensä 4.11.2022 mennessä.

Kunnanhallitus päättää saattaa laadintaohjeet tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.