Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 143


 

V. 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet

 

Kunnanhallitus 18.09.2023 § 143  

6/02.00/2023  

 

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

 Talousarvion ja taloussuunnitelman aikataulu on seuraava:

 

 . Talousarvion laadintaohjeet kunnanhallituksessa 9.10.2023

 . Toimialojen talousarvioesitykset 3.11.2023 mennessä

 . Kunnanhallituksen talousarviokokous 20.11.2023 ja tarvittaessa

     4.12.2023

 . Valtuuston kokous 19.12.2023

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion laadintaohjeista ja päättää niistä seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Kunnanhallitus keskusteli talousarvion laadintaohjeista ja ohjeisti,
että iltakoulussa keskustellut toimialakohtaiset asiat huomioidaan laadintaohjeissa.