Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 4


 

Kunnanhallituksen ja valtuuston vuoden 2024 kokoukset

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 4  

3/02.00/2024  

 

Hallintosäännön 51 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja

paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen

tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle

esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta

syystä peruuttaa kokouksen.

 

Polvijärvellä on ollut tapana, että kunnanhallituksen ja valtuuston

kokouspäivät päätetään puoleksi vuodeksi etukäteen. Tässä esityksessä

kokouspäivät esitetään päätettävän kerralla koko vuodeksi. Kokouspäiviä

on mahdollista muuttaa tai lisätä tarpeen mukaan.

 

 Kunnanhallituksen kokouspäivät:

 15.1.

 5.2.

 19.2.

 4.3.

 25.3. v. 2023 tilinpäätöksen allekirjoittaminen

 15.4. v. 2024 talousarvion tarkistus

 29.4. kokous klo 15.00 Tiedepuistolla, Business Joensuun esittely

 20.5.

 3.6. v. 2023 tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus

 -----

 19.8.

 9.9.

 30.9.

 21.10.

 4.11. v. 2025 veroprosentit

 25.11. talousarvion 1. käsittely

 9.12. talousarvion 2. käsittely

 

 Valtuuston kokouspäivät:

 helmi-maaliskuussa kokous tarvittaessa 

 ti 23.4. v. 2024 talousarvion tarkistus

 ti 11.6. v. 2023 tilinpäätös

 -----

 syys-lokakuussa kokous tarvittaessa, mahdollisesti valtuustoseminaari

 ti 12.11. v. 2025 veroprosentit

 ti 17.12. v. 2025 talousarvio

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kokoukset pidetään edellä mainittuina
päivinä sekä päättää kunnanhallituksen kokousten alkamisajat
(kellonaika).

Asia saatetaan tiedoksi myös valtuutetuille.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti päivämäärämuutoksella siten,
että 19.2. ja 4.3. kokoukset poistetaan ja niiden tilalla pidetään kokous 26.2.2024.

Kokousten alkamisajankohdaksi päätettiin klo 19.00.