Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 9


3 TA täytäntöönpano-ohjeet 2024

 

Vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 9  

3/02.00/2024  

 

 Polvijärven valtuusto on 19.12.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman. Samalla valtuusto päätti, että kunnanhallitus velvoitetaan valmistelemaan 31.3.2024 mennessä valtuustolle esitys vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman tarkistamisesta. Esityksen tulee sisältää toimenpiteet, joilla pienennetään merkittävästi vuoden 2024 talousarvioon sisältyvää 2,0 miljoonan euron suuruista alijäämää ja aikaansaadaan ensisijaisesti pysyviä taloutta korjaavia muutoksia.

 

 Vuoden 2024 talousarvio on 2 001 185 euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 rakentamismenot ovat 3 419 000 euroa ja talousarviomenojen rahoittamiseen kunta varautuu ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa enintään 5 milj. euroa.

 

 Polvijärven kunnan tuloveroprosentiksi on vahvistettu 8,50, mikä on 0,89 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2023. Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat yleistä kiinteistöveroprosenttia lukuun ottamatta samat kuin vuonna 2023. Yleiseen kiinteistöveroprosenttiin tehtiin 0,07 prosenttiyksikön korotus, jolloin vuoden 2024 prosentti on 1,00. Yleisen maapohjan kiinteistöveroprosentin suuruudeksi päätettiin Suomen hallituksen uuden päätöksen alarajan mukainen 1,30 %.

 

 Toimialojen tulee noudattaa hyväksyttyä talousarviota siihen saakka, kunnes valtuusto on hyväksynyt tarkastetun talousarvion. Toimialojen tulee seurata talousarvion toteutumista.

 

 Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2024 talousarvion ja talous-
suunnitelman täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.